Szkolenie Movement System Impairments prowadzone przez profesor Sahrmann składa się z teoretycznych i praktycznych bloków mających na celu zmianę systemu ruchu

Zespoły zaburzeń i dysfunkcji układu ruchu odcinka lędźwiowego i stawu biodrowego

Zespoły zaburzeń i dysfunkcji układu ruchu kręgosłupa szyjnego i stawu ramiennego

Zespoły zaburzeń i dysfunkcji układu ruchu stawu biodrowego i kończyn dolnych

DLACZEGO ?

Zostaną opisane dysfunkcje układu mięśniowo-szkieletowego, które rozwijają się w odpowiedzi na stres tkankowy wywołany czynnościami dnia codziennego, aktywnością fizyczną, sportem i na który wpływ mają cechy personalne każdej osoby: takie jak antropometria, układ ciała, warunki strukturalne, sztywność i elastyczność mięśni.

JAK?

Dowiesz się, w jaki sposób powtarzające się ruchy, wcześniejsze nawyki motoryczne i postawa ciała podczas czynności dnia codziennego powodują zmiany w obrębie tkanek, które są główną przyczyną dysfunkcji. Wyjaśnione zostaną podstawowe schematy badania i działania fizjoterapeutyczne w celu postawienia diagnozy opartej na zaburzeniach ruchowych.

 

PO CO?

Zostanie przedstawiona pełna ocena i terapeutyczny program postępowania oparty na diagnozie układu ruchu według MSI (Movement System Impairtments).

 
   

Shirley Sahrmann – (Stany Zjednoczone) jest lekarzem i fizjoterapeutą, a także emerytowanym profesorem fizjoterapii na wydziale medycyny w „Washington University School of Medicine in Saint Louis” w stanie Missouri.

Wraz ze swoimi partnerami z „Washington University in Saint Louis” jest autorką słynnych książek o zaburzeniach ruchowych: „Diagnoza i leczenie zaburzeń ruchowych” oraz „Zespoły upośledzenia ruchowego zespołów kończyn, kręgosłupa szyjnego i piersiowego”.

Model kinezjopatologiczny opracowany przez Shirley Sahrmann, wraz z najnowszymi badaniami, pozwala fizjoterapeucie obserwować i oceniać efektywność ruchu.

Dzięki uzasadnieniu klinicznemu i analizie całego systemu ruchu, fizjoterapeuta może postawić diagnozę, aby zapewnić indywidualny i kompleksowy plan leczenia, w rezultacie osiągając cele pacjenta.INSTRUKTOR:

dr Michal Hadala fizjoterapeuta sport

dr Michał Hadała | PT, PhD, CMP, KCAT

Fizjoterapeuta, europejski doktor fizjoterapii i nauk stosowanych w sporcie (Uniwersytet w Walencji, Hiszpania). Absolwent fizjoterapii na Uniwersytecie Rzeszowskim w Polsce.


Członek dydaktyczny Movement System Impairments, Kinetic Control oraz Instytut McConnell. Wykładowca i klinicysta wielu studiów podyplomowych związanych z oceną, analizą, terapią i treningiem nerwowo-mięśniowym narządu ruchu.


Ma bogate doświadczenie kliniczne i dydaktyczne. Od lat współpracuje
z fizjoterapeutami, takimi jak prof. Shirley Sahrmann, Jenny McConnell czy Marc Comerford. To doświadczenie zawodowe skłoniło go do skoncentrowania swojej pracy na systemie ruchu jako głównym narzędziu fizjoterapeuty.

Od 2005 roku wykłada i naucza, że diagnoza i korekcja zaburzeń ruchowych i dysfunkcji to przyszłość zdrowia.


Autor różnych publikacji naukowych znaczących czasopism. Jako nauczyciel i dydaktyk uczy fizjoterapeutów trzech koncepcji diagnozy ruchu: MSI, KC, McConnell. Na co dzień prowadzi Centrum Fizjoterapii Treningu i Motoryki w Rzeszowie.


 

 

Na końcu każdego bloku będziesz mógł:

  • Odpowiedzieć na pytania: dlaczego? jak? po co? używać metody MSI
  • Rozpoznawać różne zespoły dysfunkcji układu ruchu
  • Zidentyfikować czynniki przyczyniające się do dysfunkcji
  • Zdiagnozować każde zaburzenie ruchowe i dysfunkcję
  • Opisać objawy i oznaki każdego zespołu bólowego
  • Programować leczenie oparte o analizę i ocenę systemu ruchu