Układ ruchu jest fizjologicznym systemem, którego główną funkcją jest generowanie ruchu w organizmie jako całości lub częściowo. Tak jak w przypadku innych układów w organizmie, tutaj również powstają dysfunkcje, które muszą być właściwie zdiagnozowane i leczone. To właśnie fizjoterapeuta jest osobą odpowiedzialną za prawidłową ocenę i rehabilitację tego systemu.

Kurs przedstawia dysfunkcję układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego, która powstaje w odpowiedzi na nieprawidłowe obciążenie tkanek podczas aktywności dnia codziennego i która jest powiązana z cechami osobniczymi. Powtarzane ruchy oraz przybierana postawa podczas aktywności dnia codziennego generują zmiany, w tkankach które są główną przyczyną tychże dysfunkcji. Na kursie zostają opisane zespoły zaburzeń systemu ruchu odcinka lędźwiowego i biodra, dokładne badanie wraz z analizą w celu identyfikacji zespołów dysfunkcji i ich leczeniu. Celem jest umożliwienie klinicystom identyfikowanie zaburzeń ruchu, nieprawidłowego ustawienia, długości, sztywności i wydajności mięśni oraz ich relacji z zespołami bólowymi.

Dzień 1

Kręgosłup lędźwiowy, biodro cz.1

   9:00 – 10:30 Wprowadzenie do systemu zaburzenia ruchu (Movement System Impairment): koncepcja, komponenty i adaptacja ruchu i postawy
10:30 – 10:50 Przerwa
10:50 – 12:30 Zespoły nieprawidłowego ruchu na poziomie odcinka lędźwiowego
12:30 – 13:30 Obiad
13:30 – 14:00 Przedstawienie badania MSI: testy w pozycji stojącej
14:00 – 14:30 Część praktyczna: testowanie w pozycji stojącej
14:30 – 15:00 Przedstawienie badania MSI: testy w pozycji leżenia tyłem i leżenia bokiem
15:00 – 15:20 Przerwa
15:20 – 15:50 Część praktyczna: badanie w pozycji leżenia tyłem i leżenia bokiem
15:50 – 16:15 Przedstawienie badania MSI: testy w pozycji leżenia przodem, w klęku
podpartym oraz w pozycji siedzącej
   16:15 – 17:00 Część praktyczna: badanie w pozycji leżenia przodem, w klęku podpartym
oraz w pozycji siedzącej

Dzień 2

Kręgosłup lędźwiowy, biodro cz.2

8:30 – 10:00 Przedstawienie kompleksowego badania i analizy MSI
10:00 – 11:00 Część praktyczna: kompleksowe badanie w małych grupach
11:00 – 11:20 Przerwa
11:20 – 12:30 Część praktyczna: opracowanie diagnostyki i programu leczenia
12:30 – 13:30 Obiad
13:30 – 14:30 Strukturalne uwarunkowania stawu biodrowego i kontrola mięśniowa
14:30 – 15:30 Syndromy bólowe w obrębie stawu biodrowego
15:30 –  15:50 Przerwa
15:50 – 16:30 Przedstawienie badania MSI w zespole stawu biodrowego: pozycja stojąca
16:30 – 17:00 Część praktyczna: badanie w pozycji stojącej

Dzień 3

Kręgosłup szyjny, bark cz. 1

8:30 – 10:00 Przedstawienie badania w pozycji leżenia tyłem
10:00 – 10:30 Część praktyczna: badanie w pozycji leżenia tyłem
10:30 –  10:50 Przerwa
10:50 – 11:30 Przedstawienie badania w pozycji leżenia przodem
11:30 – 12:00 Część praktyczna: badanie w pozycji leżenia przodem
12:00 – 12:30 Przedstawienie badania w pozycji klęku podpartego
12:30 – 13:00 Część praktyczna: badanie w pozycji klęku podpartego
13:00 – 14:00 Przedstawienie kompleksowego badania i oceny MSI w obrębie stawu
biodrowego z opracowaniem programu terapeutycznego
14 Zakończenie szkolenia

Cele realizowane podczas tego szkolenia:

  • Szczegółowe omówienie dysfunkcji oraz wpływu powtarzającego się ruchu i postawy
  • Przeprowadzić badanie dla zespołu bólowego kręgosłupa lędźwiowego i stawu biodrowego
  • Opracowanie diagnozy i planu leczenia dla pacjentów z zespołem bólu kręgosłupa lędźwiowego
  • Opracowanie diagnozy i planu leczenia dla pacjentów z zespołem bólu stawu biodrowego

19-21.01.2021 | Rzeszów
3 dni/ 21 godzin
Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii Fizjo-Sport
Rzeszów |ul. Podpromie 8/2a

j. polski

1 400 PLN

W cenę wliczona jest lekcja online z profesor Sahrmann.

 

Shirley Sahrmann

B.Phty. MCSP MAPA

Zainteresowana rozwojem i oceną systemów klasyfikacji zaburzeń ruchu oraz ćwiczeń stosowanych w tych zespołach. Książki: „Diagnostyka i leczenie zespołów zaburzeń ruchu” oraz „Zespoły zaburzeń systemu ruchu odcinka szyjnego, piersiowego i kończyn” opisują poszczególne zespoły i metody ich leczenia. Dr Sahrmann jest profesorem fizjoterapii w Uniwersyteckiej Szkole Medycznej w St. Louis w Waszyngtonie. Otrzymała tytuł naukowy licencjata fizjoterapii, tytuł magistra i doktora z neurobiologii na tym samym Uniwersytecie. Prowadzi wykłady i warsztaty na Światowych Konferencjach Fizjoterapii w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Danii, Szkocji, Anglii i wielu innych krajach. Od 2014 roku regularnie odwiedza Polskę a dokładnie Rzeszów gdzie mieści się Centrum propagujące jej koncepcję pracy z pacjentem.

 

dr Michał Hadała

PhD (Medicine & Sport Science), MSc (Advance PT), BSc (PT)
Międzynarodowy instruktor Kinetic Control I Movement System Impairments

Jego główne zainteresowania dotyczą tematów związanych z analizą, oceną, korekcją i prewencją zaburzeń w obrębie narządu ruchu. Przez wiele lat związany ze sportem zawodowym i amatorskim. Jako terapeuta pracuje z fizjoterapeutami zajmując się ich konsultingiem i treningiem. Współpracował i uczył się od wielu utalentowanych fizjoterapeutów i rehabilitantów. Od wielu lat wraz z prof. Sahrmann propaguje jej koncepcję pracy w oparciu o DIAGNOZĘ SYSTEMU RUCHU. Jest autorem wielu publikacji naukowych.

 

  • fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
  • w szczególności lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
  • studentów (3-go roku fizjoterapii).

Kurs zawiera zarówno część teoretyczną 20%, która jest uzupełniona materiałami online. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrealizować w 80% praktyczny trening dla uczestników.

Proszę odpowiednio się przygotować do części praktycznej szkolenia (przebranie).

Szkolenie będzie dostarczało informacje na temat programu leczenia, które składać się będzie z terapeutycznego programu ćwiczeń obejmujących korekcję nieprawidłowego ustawienia i wzorców ruchowych związanych z funkcją i aktywnością fizyczną. Oprócz wykładów z prof. Shirley Sahrmann i dr Michała Hadała, program będzie zawierał przedstawienie badania, część praktyczną w zakresie stawiania diagnozy oraz doboru ćwiczeń korygujących. Uczestnicy będą ćwiczyć ocenę przy pomocy testów, stawiać diagnozę oraz rozwijać program leczenia korygującego wzorce ruchowe jakie zostaną znalezione w poszczególnych zespołach na poziomie odcinka lędźwiowego i biodra.

Pełen zestaw referencji jest dostępny w wyszukiwarce PUBMED 

Dostępne książki w języku angielskim:

Shirley Sahrmann 2000 „Diagnostyka i leczenie zespołów zaburzeń ruchu”

Shirley Sahrmann 2010 „Zespoły zaburzeń systemu ruchu odcinka szyjnego, piersiowego i kończyn”