Odpowiednia integracja odcinka szyjnego i barku jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania górnego kwadrantu. Badania naukowe pokazują, że około 70% populacji doświadcza epizodów bólowych odcinka szyjnego oraz około 60-65% stawu barkowego. Dolegliwości te ograniczają zdolność do pracy i do udziału w życiu społecznym czy sporcie. Osoby z obu tych grup mają również dużą ilość nawrotów dolegliwości w okresie do 3 lat po ustąpieniu pierwszego epizodu.

Skuteczna ocena i odpowiedni trening kontroli motorycznej są istotnymi elementami dla zmniejszenia ilości nawrotów dolegliwości bólowych. Zaburzenia motoryczne na poziomie szyi i obręczy barkowej mogą powodować rozwijanie niekontrolowanych kompensacji z powodu restrykcji, bólu i innych czynników zaburzających optymalny ruch.

 1. Wpływ zaburzeń motorycznych na funkcję i dolegliwości odcinka szyjnego i barku.
 2. Rola identyfikacji i klasyfikacji niekontrolowanego ruchu (klasyfikacja podgrup pacjentów).
 3. Ocena statyki oraz trening odtwarzania pozycji neutralnej odcinka szyjnego i obręczy barkowej (indywidualizacja).
 4. Testy różnicujące niestabilność od cieśni podbarkowej.
 5. Przedstawienie testów motorycznych dla obręczy barkowej (staw barkowy vs łopatka).
 6. Przedstawienie testów motorycznych dla odcinka szyjnego (zgięcie, wyprost, rotacja/zgięcie boczne, translacja).
 7. Zasady reedukacji i optymalizacji kontroli ruchu oraz przywrócenia pełnej sprawności.
 8. Integracja do funkcji- praktyczne zastosowanie.
 9. Plastrowanie w celu wsparcia NR i odtwarzania kontroli motorycznej.

Na koniec szkolenia uczestnik (fizjoterapeuta, lekarz) będzie w stanie:

 • Dokonać oceny posturalnej odcinka szyjnego i obręczy barkowej.
 • Ocenić wzorzec ruchowy dla odcinka szyjnego i obręczy barkowej.
 • Postawić diagnozę dotyczącą niekontrolowanego ruchu (miejsca i kierunku).
 • Dobrać odpowiednie strategie do skorygowania występujących zaburzeń ruchowych.
 • Wyznaczyć priorytety treningu motorycznego krótko- i długoterminiowe.

Przejdź do KALENDARZ SZKOLEŃ

1750 zł – oferta promocyjna dla 10 pierwszych zgłoszeń
400zł – zaliczka + 1350zł dopłata zgodnie z poniższym harmonogramem płatności

1800 zł – oferta regularna
400zł – zaliczka + 1400zł dopłata zgodnie z poniższym harmonogramem płatności

Harmonogram płatności

ZALICZKA: 400zł – do 5 dni roboczych od rejestracji potwierdza udział w szkoleniu
DOPŁATA 1 – 1350zł (oferta promocyjna) / 1400zł (oferta regularna) do 4 tygodni przed pierwszym dniem szkolenia

dr Michał Hadała

Międzynarodowy instruktor Kinetic Control i The Performance Matrix PhD (Medicine & Sport Science), MSc (Advance PT), BSc (PT)

Jego główne zainteresowania dotyczą tematów związanych z analizą, oceną, korekcją i prewencją patologii w obrębie narządu ruchu. Przez wiele lat związany ze sportem zawodowym i amatorskim. Jako terapeuta i trener pracuje z fizjoterapeutami na różnych Uniwersytetach w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Zajmuje się konsultingiem i treningiem młodych sportowców. Współpracował i uczył się od wielu utalentowanych specjalistów, fizjoterapeutów i rehabilitantów. Jest autorem wielu publikacji naukowych.

Szymon Gryckiewicz

Instruktor Kinetic Control, fizjoterapeuta

Pracuje jako fizjoterapeuta w Orvit Clinic w Toruniu. Ponadto współpracuje z zawodnikami z najlepszych klubów sportowych w regionie. W pracy ze sportowcami odpowiada głównie za prowadzenie treningu kontroli motorycznej i korekty dysfunkcji ruchowych. Rozwija swoje zainteresowania w zakresie analizy ruchu, biomechaniki oraz prewencji w sporcie uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych, publikując doniesienia naukowe i współpracując z ortopedami z regionu.

Szkolenia skierowane są do:

 1. fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
 2. lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
 3. studentów (od 3-go roku fizjoterapii).

Kurs zawiera zarówno część teoretyczną (25%) jak i praktyczną (75%). Proszę odpowiednio się przygotować do części teoretycznej szkolenia (przebranie)