1. Tytuł: Pre-season screening of core muscle balance and control tests in the lumbar spine in professional road cyclists can we prevent uncontrolled movement?
  Czasopismo: Br J Sports Med.|April 5, 2011
  Autorzy: Michal Hadala, de Bernardo N, Vera P, Laíz C, Barrios C.
 2. Tytuł: Incidence and risk for traumatic and overuse injuries in top-level road cyclists Incidence and risk for traumatic and overuse injuries in top-level road cyclists
  Czasopismo: –
  Autorzy: Michal Hadała, Nieves De Bernardoab, Carlos Barriosac, Pablo Veraa, César Laíza
 3. Tytuł: Metabolic muscle damage and oxidative stress markers in an America’s Cup yachting crew.
  Czasopismo: European Journal of Applied Physiology 2010 Dec 10. [ahead of print]
  Autorzy: Barrios C, Hadala M, Almansa I, Bosch-Morell F, Palanca JM, Romero FJ.
 4. Tytuł: Mood Profile of an America’s Cup team: Relationship with Muscle Damage and Injuries.
  Czasopismo: Medicine and Science in Sports and Exercise 2010 Jul 42(7):1403-8
  Autorzy: Hadala M, Cebolla A, Baños R, Barrios C.
 5. Tytuł: Reply to a critical commentary of the paper entitled „Sport injuries in an America’s Cup yachting crew: A 4-year epidemiological study covering the 2007 challenge.
  Czasopismo: Journal of Sports Scence 2010 Aug 28(10):1141-4.
  Autorzy: Hadala M, Barrios C.
 6. Tytuł: Reply to a critical commentary of the paper entitled „Sport injuries in an America’s Cup yachting crew: A 4-year epidemiological study covering the 2007 challenge.
  Czasopismo: Medicine and Science in Sports and Exercise 2009 41(8),1587–1596.
  Autorzy: Hadala M, Barrios C.
 7. Tytuł: Different strategies for sport injury prevention in an America’s cup yachting crew.
  Czasopismo: Journal of Sports Scence 2009 May 27(7):711–717.
  Autorzy: Hadala M, Barrios C.
 8. Tytuł: New perspective in sports injury prevention in an America’s Cup Sailing Prevention of sport injuries in an America’s Cup.
  Czasopismo: Manual Therapy 14(2009) S40–S52.
  Autorzy: Hadala M, Barrios C.
 9. Tytuł: Sports injuries in the grinders of an America’s Cup sailing crew between 2004-2007.
  Czasopismo: Archivos de Medicina del Deporte. 2009;Volumen XXVI-N(132) pp.273-279.
  Autorzy: Hadala M, Barrios C.
 10. Tytuł: Metabolic muscle damage and oxidative stress markers in an America’s Cup Yachting Crew. Proceedings of the XXX FIMS World Congres; Barcelona – 20th-22nd of November
  Czasopismo: Archivos de Medicina del Deporte. 2008; 128 (6) pp. 455.
  Autorzy: Barrios C, Hadala M, Almansa MI, Bosch F, Romero FJ.
 11. Tytuł: Characteristic of injuries in 32 America’s Cup yacht racing.
  Czasopismo: Polish Journal of Sports Medicine 2008; 24(4):247-257
  Autorzy: Bieganowski K, Hadala M, Wierzbowska C, Tejedor N.
 12. Tytuł: Anthropometric characteristics, body composition profile and physical fitness of an america’s cup yacht crew. Proceedings of the XXX FIMS World Congres; Barcelona 20th-22nd of November 2008
  Czasopismo: Archivos de Medicina del Deporte 2008;128(6) pp.494.
  Autorzy: Hadala M, Barrios C.
 13. Tytuł: Prevention of sports injuries during competition in an America’s Cup yachting-race crew. Effectiveness of a specific program of physiotherapy.
  Czasopismo: Journal of Rehabilitation Medicine. 2008; Suppl 47:111.
  Autorzy: Hadala M, Barrios C.
 14. Tytuł: Performance Stability – a new perspective on risk assessment and retraining for movement and sport. Proceedings of the XXX FIMS World Congres; Barcelona 20th-22nd of November 2008
  Czasopismo: Archivos de Medicina del Deporte. 2008;128(6) pp.495,
  Autorzy: Hadala M, Comerford M, Mottram S.
 15. Tytuł: Epidemiology of sport injuries in America’s Cup 2007.
  Czasopismo: Congress SETRADE. 2007. pp.79-80.
  Autorzy: Hadala M.
 16. Tytuł: Injuries in football players and the medical staff work method in selected football teams in Poland and Spain.
  Czasopismo: Polish Journal of Sports Medicine 2006; 5(6):22;272-276.
  Autorzy: Hadala M et al,.
 17. Tytuł: Defects in human posture and curvatures of the spine among population of children aged 12 in Elementary Schools in Rzeszow.
  Czasopismo: Fizjoterapia Polska 2006; 3(4):6;23-23
  Autorzy: Michal Hadala, K Bieganowski, D Solek, K Rzucilo, S Snela, L Jachym
 18. Tytuł: In harmony with nature. Influence of biological clock on the life quality.
  Czasopismo:Fizjoterapia2005; 13(2):5-11
  Autorzy: K Bieganowski, M Hadala, S Snela
 19. Tytuł: Kinetic Control. Uncontrolled Movement Churchuill Livingstone
  Czasopismo: Urban & Partner Polska 2016
  Autorzy: Comerford M., Mottram S., M Hadala
 20. Tytuł: Entorno Pilates y dolor lumbar. 
  Czasopismo: Septem Ediciones 2012 | ISBN 978-84-15279-98-3
  Autorzy: Pedregal M, Hadala M.
 21. Tytuł:Reedukacja nerwowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
  Czasopismo: Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2012; 6, s. 30–6
  Autorzy: Biały M, Hadała M.
 22. Tytuł: Entorno Pilates y dolor lumbar. 
  Czasopismo: Septem Ediciones 2012 | ISBN 978-84-15279-98-3
  Autorzy: Pedregal M, Hadala M.
 23. Tytuł: Zespół cieśni podbarkowej – postępowanie terapeutyczne w oparciu o metodę Kinetic Control.
  Czasopismo: Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2012; 6, s. 24-28
  Autorzy:Góra T, Hadała M.
 24. Tytuł: Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu wyprostu i rotacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa w oparciu o metodę Kinetic Control.
  Czasopismo: Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2012; 5, s. 4-12
  Autorzy: Góra T, Hadała M.
 25. Tytuł: Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z niestabilnością stawu biodrowego w oparciu o metodę Kinetic Control. 
  Czasopismo: Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2012; 4, s. 4–9.
  Autorzy: Góra T, Hadała M.
 26. Tytuł: Centrum stabilizacji „Core Stability” jako podzespół treningu kontroli motorycznej według założeń Kinetic Control. W nawiązaniu do artykułu „Mity stabilności centralnej” autorstwa Eyal’a Ledermana.
  Czasopismo: Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2012; 4, s. 27–35.
  Autorzy: Hadała M.
 27. Tytuł: Funkcjonalna diagnostyka i usprawnianie szyjnego odcinka kręgosłupa w oparciu o metodę Kinetic Control i Neurac.
  Czasopismo: Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2012; 3, s. 10-17.
  Autorzy: Biały M, Adamczyk W, Hadała M.
 28. Tytuł: Stabilizacja centrum jako priorytet w rehabilitacji sportowca- nowe perspektywy w ocenie i treningu według Performance Stability i Kinetic Control.
  Czasopismo: Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2011; 9, s. 56–63.
  Autorzy: Hadała M.
 29. Tytuł: Metody Kinetic Control i Performance Stability praktyczne narzędzie dla wszystkich specjalistów.
  Czasopismo: Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2012; 3, s. 10–6.
  Autorzy: Hadała M.
 30. Tytuł: Funkcjonalny trening stabilizacji w dysfunkcji ruchu. Zasady i strategie dynamicznej kontroli ruchu według nowoczesnego modelu Kinetic Control.
  Czasopismo: Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2011; 6, s. 52–6.
  Autorzy: Hadała M.
 31. Tytuł: Praktyczne podstawy koncepcji Kinetic Control. Rytm lędźwiowo-miedniczno- biodrowy. Ocena kontroli zgięcia odcinka lędźwiowego.
  Czasopismo: Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja, 2015; 3, s.26-30
  Autorzy: Hadała M., Gryckiewicz Sz.
 32. Tytuł: Restoration of neuromuscular control in patients with lumbar spine flexion pattern disorder based on the Kinetic Control concept. V Międzynarodowe Dni Rehabilitacji,
  Czasopismo: Monografia. Rzeszów 2013. s.55-65.
  Autorzy: Gryckiewicz Sz, Gniewek T, Hadała M, Hagner-Derengowska M, Nowacka K, Hagner W.
 33. Tytuł: Transversus abdominis, multifidus and psoas major as local stabilization training in lumbar pain syndromes. Kinetic Control priorities vs. Evidence based medicine.
  Czasopismo: Monografia. Bydgoszcz 2013: Vol 1; s.41-52.
  Autorzy: Gryckiewicz Sz, Gniewek T, Hadała M.
 34. Tytuł: Movement System Impairments – analiza i leczenie zaburzeń w obrębie układu ruchu na podstawie koncepcji Shirley Sahrmann.
  Czasopismo: Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja, 2014; 7, s.16-21
  Autorzy: Gryckiewicz Sz, Hadała M.
 35. Tytuł: Analiza rytmu łopatkowo-ramiennego na podstawie koncepcji Kinetic Control.
  Czasopismo: Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja 2014; 5, s. 20-23
  Autorzy: Worobel M, Gryckiewicz Sz, Hadała M.
 36. Tytuł: Postawa swayback – ocena, analiza i terapia według koncepcji Kinetic Control.
  Czasopismo: Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja 2014; 3, s. 6-12.
  Autorzy: Atraszkiewicz O, Kochanek J, Kujawska A, Gryckiewicz Sz, Hadała M.
 37. Tytuł: Integracja dysfunkcji ruchowej na poziomie obręczy biodrowej i odcinka lędźwiowego kręgosłupa według koncepcji Kinetic Control – studium przypadku.
  Czasopismo: Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja 2014; 1, s.28-36
  Autorzy: Czajkowska A, Gustyn E, Gryckiewicz Sz, Hadała M.
 38. Tytuł: Rola kontroli ustawienia łopatki w funkcjonowaniu stawu ramienno-łopatkowego wg Kinetic Control na podstawie pacjenta poruszającego się na wózku inwalidzkim-opis przypadku.
  Czasopismo: Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja 2013; 11, s. 6-11
  Autorzy: Worobel M, Gryckiewicz Sz, Hadała M.
 39. Tytuł: Ocena braku kontroli wyprostu lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Funkcjonalna ocena i terapia w oparciu o metodę Kinetic Control – studium przypadku.
  Czasopismo: Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja 2013; 4, s. 12-17
  Autorzy: Adamczyk W, Sobczak Z, Gryckiewicz Sz, Hadała M.
 40. Tytuł: Rola mięśnia poprzecznego brzucha w treningu stabilizacji na podstawie aktualnej ewidencji naukowej. Priorytety czy uzupełnienie terapii w oparciu o koncepcje Kinetic Control?
  Czasopismo: Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja 2013; 3, s. 4-12
  Autorzy: Gniewek T, Gryckiewicz Sz, Hadała M.
 41. Tytuł: Kompleksowa diagnostyka i analiza aparatu ruchu u zawodniczki trenującej towerrunning na podstawie koncepcji Kinetic Control oraz Performance Stability.
  Czasopismo: Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2013; 2, s. 29-34
  Autorzy: Janczyk P, Gryckiewicz Sz, Hadała M.
 42. Tytuł: Prewencja dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego u terapeutów. Ocena i terapia według koncepcji Kinetic Control. Fakty czy mity poparte dowodami.
  Czasopismo: Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2013; 1, s. 4-12
  Autorzy: Gniewek T, Góra T, Hadała M.
 43. Tytuł: Ekscentryczna kontrola mięśnia pośladkowego średniego jako częsta przyczyna urazów stawu kolanowego w sporcie na podstawie Kinetic Control.
  Czasopismo: Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2012; 12, s. 58-63
  Autorzy: Gryckiewicz Sz, Hadała M.
 44. Tytuł: Zaburzenie kontroli ruchu zgięcia jako najczęstsza przyczyna uszkodzenia krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa według koncepcji Kinetic Control.
  Czasopismo: Praktyczna fizjoterapia & rehabilitacja 2012; 9, s. 44-48
  Autorzy: Gryckiewicz Sz, Hadała M.
 45. Tytuł: Koncepcja Kinetic Control jako integralna część terapii funkcjonalnej w procesie leczenia dysfunkcji narządu ruchu na przykładzie patologii kręgosłupa lędźwiowego.
  Czasopismo: Praktyczna fizjoterapia & rehabilitacja 2012; 7-8, s. 4-12
  Autorzy: Gryckiewicz Sz, Hadała M.