Koncepcja McConnell: Kręgosłup lędźwiowy,  kończyna dolna


Podczas pracy z pacjentem, fizjoterapeuci spotykają się wielokrotnie ze złożonymi problemami, które moją przełożenie na wzrost urazowości, jakości i wydolności ruchu. Problemy często generowane są z wielu poziomów: stopy, kolana, biodra czy kręgosłupa. Ten układ szkolenia pokazuje jak znajdować konkretne obszary oraz korygować je względem siebie. Każda z dysfunkcji i terapii omówiona zostanie w oparciu o badania naukowe, a do każdej z nich przedstawiona zostanie konkretna strategia leczenia.

Program leczenia bólu, który został uznany przez wielu fizjoterapeutów na całym świecie został po raz pierwszy wprowadzony przez Jenny McConnell, australijską fizjoterapeutkę (McConnell, 1986). 

Podejście to wykorzystuje szczegółowe badanie i ocenę, funkcjonalny program ćwiczeń w celu poprawy kontroli mięśni kończyny dolnej. Aplikacje tejpowania opracowane przez Jenny McConnell są wykorzystywane w celu korekcji ustawienie stawu kolanowego czy też aktywacji mięśni pośladkowych i mają wpływ na całą biomechanikę kończyny dolnej.

Dzień 1

Pozycja wyjściowa a ból mięśniowo-szkieletowy – podbudowa teoretyczna, jak ocena statyczna pomaga w badaniu dynamicznym, począwszy od stopy przez kolano a na biodrze skończywszy.

9:00 –  9:15 Wprowadzenie
09:15 – 11:00 Pozycja wyjściowa – Jaki ma wpływ na strukturę i funkcję? Znaczenie bólu i skrócenia adaptacyjnego
11:00 – 11:15 Przerwa na herbatę
11:15 – 12:30 Chód prawidłowy
12:30 – 13:30 Chód zaburzony
Badanie w praktyce – ocena postawy i chodu
13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:45 Mechanika stopy – fizjologia i patologia
15:45 – 16:00 Przerwa popołudniowa
16.00 – 17.30 Demonstracja i ćwiczenia – ocena mechaniki stopy,
ruchomości podskokowej i skokowo-goleniowej;
korekcja fazy odepchnięcia oraz opadania stępu

Dzień 2

Skąd bierze się ból kolana, ból kolana związany ze zmianami zwyrodnieniowymi, ból rzepkowo-udowy, tarcie pasma biodrowo-piszczelowego, podwichnięcia rzepki? Korekcja stawu kolanowego za pomocą oklejania EnduraTape.

09:00 – 10:30 Skąd się bierze ból kolana? Biomechanika bólu rzepkowo-udowego
10:30 – 10:45 Przerwa na herbatę
10:45 – 12:30 Ratunek dla starszego kolana
12:30 – 13:30 Demonstracja i ćwiczenia –  ocena położenia składowych
stawu kolanowego oraz rzepki, spójność struktur pobocznych
13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:45 Terapia bólu stawu kolanowego – ból rzepkowo-udowy,
tarcie pasma biodrowo-piszczelowego,nawracające podwichnięcia rzepki,zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego
15:45 – 16:00 Przerwa popołudniowa
16:00 – 17:30 Korekcja stawu kolanowego za pomocą oklejania Enduratape

Dzień 3

Ocena i terapia stawu kolanowego – kontynuacja, badanie stawu biodrowego, patologia obrąbka stawu biodrowego, leczenie okolicy biodra, mobilizacje i oklejenia, Kontrola motoryczna i trening mięśni kończyny dolnej: kolano i staw biodrowy.

09:00 – 10:00 Korekcja stawu kolanowego za pomocą oklejania Enduratape
11:00 – 11:15 Przerwa na herbatę
11:15 – 13:30 Anatomia i biomechanika w odniesieniu do stawu biodrowego
Patologia obrąbka stawu biodrowego
13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:45 Leczenie okolicy biodra – tendinopatia pośladkowa,
uszkodzenia obrąbka, zapalenie kaletki krętarza,
zmiany zwyrodnieniowe
 15:45 – 16:00 Przerwa popołudniowa
16:00 – 17:30 Kontrola motoryczna i trening mięśni kończyn dolnych:
kolano i staw biodrowy

Dzień 4

Kontrola motoryczna i trening mięśni kręgosłupa i kończyn dolnych.

09:00 – 11:00 Kontrola motoryczna, trening mięśni, podatność na leczenie i sprawne ciało strategie terapeutyczne
Obuwie i zaopatrzenie ortopedyczne
11:00 – 11:30 Przerwa na herbatę
11:30 – 13:00 Trening mięśni kręgosłupa i kończyn dolnych
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 15:30
Praca z pacjentem
Podsumowanie i wnioski

 

 

 • szczegółowa analiza i ocena funkcjonalna kończyny dolnej, biodro -> kolano -> stopa
 • ocena prawidłowego timing’u mięśniowego
 • zastosowanie mobilizacji z ruchem
 • zastosowanie sztywnego tejpowania jako strategii korygującej ustawienie stopy, rzepki w stawie kolanowym, kolana, stawu biodrowego
 • dowiesz się jak ocenić osiowość podczas ruchu i w statyce oraz jak statyczne czy dynamiczne odchylenia mogą przyczyniać się do powstawania wielu dolegliwości
 • ocena kontroli mięśniowej
 • ocena integralności struktur stabilizujących staw kolanowy
 • poznasz jak wykonywać korekcyjne oklejanie jako terapię wspomagającą w wielu dysfunkcjach kończyny dolnej
 • będziesz wiedział jak zaprojektować program ćwiczeń domowych
 • wykorzystanie EMG w reedukacji nerwowo-mięśniowej
 • wykonywanie dynamicznych ćwiczeń korygujących
 • wykonywanie dynamicznych ćwiczeń korygujących

4 dni / 28 godzin

 •  08-10.11.2019 | Katowice

1990 zł – oferta regularna
400zł – zaliczka + 1700zł dopłata na 3 tygodnie przed pierwszym dniem szkolenia

1750 złoferta specjalna ważna tylko do 15.12.2018 (Opole)
400zł – zaliczka + 1350zł dopłata na 3 tygodnie przed pierwszym dniem szkolenia

1750 złoferta specjalna ważna tylko do 15.12.2018 (Rzeszów)
400zł – zaliczka + 1350zł dopłata na 3 tygodnie przed pierwszym dniem szkolenia

j. polski

Krzysztof Kozioł - instruktor

Krzysztof  Kozioł
Fizjoterapeuta, Instruktor


Szkolenia skierowane są do:

 1. fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
 2. lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
 3. studentów (od 3-go roku fizjoterapii).

Kurs zawiera zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Proszę odpowiednio się przygotować do części teoretycznej szkolenia (przebranie)

Przypadek pacjenta - McConnell Institute

Najbliższe szkolenia dla fizjoterapeutów i lekarzy