Koncepcja McConnell: Kręgosłup lędźwiowy,  kończyna dolna


Podczas pracy z pacjentem, fizjoterapeuci spotykają się wielokrotnie ze złożonymi problemami, które moją przełożenie na wzrost urazowości, jakości i wydolności ruchu. Problemy często generowane są z wielu poziomów: stopy, kolana, biodra czy kręgosłupa. Ten układ szkolenia pokazuje jak znajdować konkretne obszary oraz korygować je względem siebie. Każda z dysfunkcji i terapii omówiona zostanie w oparciu o badania naukowe, a do każdej z nich przedstawiona zostanie konkretna strategia leczenia.

Ten uznany program leczenia bólu został po raz pierwszy wprowadzony przez Jenny McConnell, australijską fizjoterapeutkę (McConnell, 1986). Podejście to wykorzystuje szczegółowe badanie i ocenę, funkcjonalny program ćwiczeń w celu poprawy kontroli mięśni kończyny dolnej. Aplikacje tejpowania opracowane przez Jenny McConnell są wykorzystywane w celu korekcji ustawienie stawu kolanowego czy też aktywacji mięśni pośladkowych i mają wpływ na całą biomechanikę kończyny dolnej.

Szczegółowy program

Dzień 1

Pozycja wyjściowa a ból mięśniowo-szkieletowy – podbudowa teoretyczna, jak ocena statyczna pomaga w badaniu dynamicznym, począwszy od stopy przez kolano a na biodrze skończywszy.

9:00 –  9:15 Wprowadzenie
09:15 – 11:00 Pozycja wyjściowa – Jaki ma wpływ na strukturę i funkcję? Znaczenie bólu i skrócenia adaptacyjnego
11:00 – 11:15 Przerwa na herbatę
11:15 – 12:30 Chód prawidłowy
12:30 – 13:30 Chód zaburzony
Badanie w praktyce – ocena postawy i chodu
13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:45 Mechanika stopy – fizjologia i patologia
15:45 – 16:00 Przerwa popołudniowa
16.00 – 17.30 Demonstracja i ćwiczenia – ocena mechaniki stopy,
ruchomości podskokowej i skokowo-goleniowej;
korekcja fazy odepchnięcia oraz opadania stępu

Dzień 2

Skąd bierze się ból kolana, ból kolana związany ze zmianami zwyrodnieniowymi, ból rzepkowo-udowy, tarcie pasma biodrowo-piszczelowego, podwichnięcia rzepki? Korekcja stawu kolanowego za pomocą oklejania EnduraTape.

09:00 – 10:30 Skąd się bierze ból kolana? Biomechanika bólu rzepkowo-udowego
10:30 – 10:45 Przerwa na herbatę
10:45 – 12:30 Ratunek dla starszego kolana
12:30 – 13:30 Demonstracja i ćwiczenia –  ocena położenia składowych
stawu kolanowego oraz rzepki, spójność struktur pobocznych
13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:45 Terapia bólu stawu kolanowego – ból rzepkowo-udowy,
tarcie pasma biodrowo-piszczelowego,nawracające podwichnięcia rzepki,zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego
15:45 – 16:00 Przerwa popołudniowa
16:00 – 17:30 Korekcja stawu kolanowego za pomocą oklejania Enduratape

Dzień 3

Ocena i terapia stawu kolanowego – kontynuacja, badanie stawu biodrowego, patologia obrąbka stawu biodrowego, leczenie okolicy biodra, mobilizacje i oklejenia, Kontrola motoryczna i trening mięśni kończyny dolnej: kolano i staw biodrowy.

09:00 – 10:00 Korekcja stawu kolanowego za pomocą oklejania Enduratape
11:00 – 11:15 Przerwa na herbatę
11:15 – 13:30 Anatomia i biomechanika w odniesieniu do stawu biodrowego
Patologia obrąbka stawu biodrowego
13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:45 Leczenie okolicy biodra – tendinopatia pośladkowa,
uszkodzenia obrąbka, zapalenie kaletki krętarza,
zmiany zwyrodnieniowe
 15:45 – 16:00 Przerwa popołudniowa
16:00 – 17:30 Kontrola motoryczna i trening mięśni kończyn dolnych:
kolano i staw biodrowy

Dzień 4

Kontrola motoryczna i trening mięśni kręgosłupa i kończyn dolnych.

09:00 – 11:00 Kontrola motoryczna, trening mięśni, podatność na leczenie i sprawne ciało strategie terapeutyczne
Obuwie i zaopatrzenie ortopedyczne
11:00 – 11:30 Przerwa na herbatę
11:30 – 13:00 Trening mięśni kręgosłupa i kończyn dolnych
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 15:30
Praca z pacjentem
Podsumowanie i wnioski

 

 

 • szczegółowa analiza i ocena funkcjonalna kończyny dolnej, biodro -> kolano -> stopa
 • ocena prawidłowego timing’u mięśniowego
 • zastosowanie mobilizacji z ruchem
 • zastosowanie sztywnego tejpowania jako strategii korygującej ustawienie stopy, rzepki w stawie kolanowym, kolana, stawu biodrowego
 • dowiesz się jak ocenić osiowość podczas ruchu i w statyce oraz jak statyczne czy dynamiczne odchylenia mogą przyczyniać się do powstawania wielu dolegliwości
 • ocena kontroli mięśniowej
 • ocena integralności struktur stabilizujących staw kolanowy
 • poznasz jak wykonywać korekcyjne oklejanie jako terapię wspomagającą w wielu dysfunkcjach kończyny dolnej
 • będziesz wiedział jak zaprojektować program ćwiczeń domowych
 • wykorzystanie EMG w reedukacji nerwowo-mięśniowej
 • wykonywanie dynamicznych ćwiczeń korygujących
 • wykonywanie dynamicznych ćwiczeń korygujących

4 dni / 28 godzin

 •  08-10.11.2019 | Katowice

UWAGA! Oferta specjalna dedykowana dla absolwentów szkoleń FIZJO-SPORT. Premiowane jest tylko 10 pierwszych zgłoszeń, poprzez dedykowany formularz.

 1. Oferta dla absolwentów szkoleń The Movement Solution, Kinetic Control – przynajmniej 2 moduły: 1650zł/osoba
 2. Oferta regularna: 2100zł/osoba

Jeżeli należysz do jednej z wymienionych grup nie zwlekaj, skorzystaj już dziś!

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

I wpłata – do 5 dni roboczych od rejestracji

 • 400zł (zaliczka) – do 5 dni roboczych od rejestracji

II wpłata – do 4 tygodni przed pierwszym dniem szkolenia

 • 1250zł (Absolwent The Movement Solution, conajmniej 2 moduły Kinetic Control)
 • 1700zł (oferta regularna)

j. polski

Michał  Hadała
Fizjoterapeuta, Instruktor


Szkolenia skierowane są do:

 1. fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
 2. lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
 3. studentów (od 3-go roku fizjoterapii).

Kurs zawiera zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Proszę odpowiednio się przygotować do części teoretycznej szkolenia (przebranie)

Najbliższe szkolenia dla fizjoterapeutów i lekarzy