Koncepcja McConnell w leczeniu kręgosłupa lędźwiowego i kończyny dolnej


Kurs koncepcji McConnell w trakcie którego uzyskacie informacje z zakresu analizy funkcjonalnej, sztywnego tapingu i terapii w oparciu o doniesienia naukowe.

Podejście terapeutyczne oparte na dowodach naukowych (EBM – Evidence Based Medicine), które przedstawia doniesienia ze świata nauki na temat leczenia dolegliwości kończyny dolnej oraz kręgosłupa. Ocena zaburzenia osiowości z każdego z poziomów, odpowiedni dobór miejsca terapii w konkretnych przypadkach. Podczas pracy z pacjentami, fizjoterapeuci spotykają się wielokrotnie ze złożonymi problemami, które moją przełożenie na wzrost kontuzji, jakość i wydolność ruchu, ból. Problemy często generowane są z wielu poziomów: stopy, kolana, biodra czy tułowia. Ten układ szkolenia pokaże wam jak znajdować konkretne obszary oraz korygować je, poprawiając stan pacjenta. Każda z dysfunkcji i terapii omówiona zostanie w oparciu o badania naukowe, a do każdej z nich przedstawiona zostanie konkretna strategia leczenia.

 
Szczegółowy program

Pozycja wyjściowa a ból mięśniowo-szkieletowy – podbudowa teoretyczna, jak ocena statyczna pomaga w badaniu dynamicznym, począwszy od stopy.

8.15 –  8.30 Rejestracja
8.30 – 10.30 Pozycja wyjściowa – Jaki ma wpływ na strukturę i funkcję? Znaczenie bólu, efektu pełzania i skrócenia adaptacyjnego
10.30 – 10.45 Przerwa na herbatę
10.45 – 12.00 Chód prawidłowy
12.00 – 12.30 Chód zaburzony
12.30 – 13.30 Mechanika stopy – fizjologia i patologia
13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa
14.30 – 16.00 Badanie w praktyce – ocena postawy i chodu
16.00 – 16.15 Przerwa popołudniowa
16.15 – 17.30 Demonstracja i ćwiczenia – ocena mechaniki stopy, ruchomości podskokowej i skokowo-goleniowej; korekcja fazy odepchnięcia oraz opadania stępu

Dzień 2

Ból kolana związany ze zmianami zwyrodnieniowymi i ból rzepkowo-udowy, Mechanika kręgosłupa lędźwiowego, ocena kręgosłupa lędźwiowego i kolana

8.15 – 10.45 Skąd się bierze ból kolana? Biomechanika bólu rzepkowo-udowego
10.45 – 11.00 Przerwa na herbatę
11.00 – 12.15 Ratunek dla starszego kolana
12.15 –   13.15 Anatomia i biomechanika kręgosłupa lędźwiowego, także w odniesieniu do stawu biodrowego
13.15 –  13.45 Przerwa obiadowa
13.45 – 15.45 Ocena kręgosłupa – wraz z badaniem ruchomości stawu biodrowego, kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego
15.45 – 16.00 Przerwa popołudniowa
16.00 – 17.30 Demonstracja i ćwiczenia –  ocena położenia składowych stawu kolanowego oraz rzepki, spójność struktur pobocznych

Dzień 3

Terapia bólu stawu kolanowego, patologia obrąbka stawu biodrowego, leczenie okolicy biodra i kręgosłupa, mobilizacje i oklejenia

8.15 – 10.45 Terapia bólu stawu kolanowego – ból rzepkowo-udowy, tarcie pasma biodrowo-piszczelowego, nawracające podwichnięcie, zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego
10.45 – 11.00 Przerwa na herbatę
11.00 – 12.30 Patologia obrąbka stawu biodrowego
12.30 –   13.30 Pokaz pracy z pacjentem
13.30 –  14.30 Przerwa obiadowa
 14.30 –  15.45 Leczenie okolicy biodra – tendinopatia pośladkowa, uszkodzenia obrąbka, zapalenie kaletki krętarza, zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego
15.45 – 16.00 Przerwa popołudniowa
16.00 – 17.30 Leczenie dolegliwości bólowych grzbietu i kończyny dolnej

Dzień 4

Kontrola motoryczna i trening mięśni kręgosłupa i kończyn dolnych.

8.15 –10.00 Kontrola motoryczna, trening mięśni, podatność na leczenie i sprawne ciało strategie terapeutyczne
10.00 – 10.30 Obuwie i zaopatrzenie ortopedyczne
10.30 – 10.45 Przerwa na herbatę
10.45 – 12.30 Trening mięśni kręgosłupa i kończyn dolnych – teoria
12.30 –  13.30 Kontynuacja pracy z pacjentem
13.30 –  14.00 Przerwa obiadowa
14.00 –  15.00 Trening mięśni kręgosłupa i kończyn dolnych – praktyka
15.00 – 15.30 Podsumowanie i wnioski

 

 

 • szczegółowa ocena i analiza funkcjonalna kończyny dolnej i kręgosłupa
 • analiza chodu
 • analiza biomechaniczna kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego oraz kończyny dolne
 • ocena prawidłowego timing’u mięśniowego
 • stosowanie mobilizacji z ruchem
 • zastosowanie sztywnego tejpowania
 • dowiesz się jak ocenić osiowość podczas ruchu i w statyce oraz jak jej odchylenia mogą przyczyniać się do powstawania wielu dolegliwości
 • ocena kontroli mięśniowej
 • ocena integralności struktur więzadłowych oraz stabilizacyjnych
 • poznasz jak wykonywać korekcyjne oklejanie jako terapię wspomagającą dla wielu dysfunkcji.
 • będziesz wiedział jak zaprojektować program ćwiczeń domowych
 • wykorzystanie EMG w reedukacji nerwowo-mięśniowej
 • wykonywanie dynamicznych ćwiczeń korygujących
 • ćwiczenia poprawiające kontrolę motoryczną

4 dni / 28 godzin

 •  08-10.11.2019 | Katowice

2100 zł
400zł – zaliczka + 1700zł dopłata na 3 tygodnie przed pierwszym dniem szkolenia

j. polskiSzkolenia skierowane są do:

 1. fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
 2. lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
 3. studentów (od 3-go roku fizjoterapii).

Kurs zawiera zarówno część teoretyczną (25%) jak i praktyczną (75%). Proszę odpowiednio się przygotować do części teoretycznej szkolenia (przebranie)