Obręcz barkowa
13-15.09.2019 | RZESZÓW

Kręgosłup lędźwiowy, kończyna dolna
08-10.11.2019 | KATOWICE

PAK – 6 dni McConnell Institute

Oferta dla absolwentów szkoleń The Movement Solution, Kinetic Control lub uczestników warsztatów McConnell Institute

Skorzystaj ze specjalnej oferty na szkolenia Obręcz barkowa + Kręgosłup lędźwiowy, kończyna dolana
=> zaoszczędź 450zł.

2550 złoferta specjalna ważna tylko do 30.08.2019
400zł – zaliczka + 1150zł dopłata na 3 tygodnie przed pierwszym dniem szkolenia + 1000zł dopłata na 3 tygodnie przed drugim zjazdem 

3000 zł – oferta regularna od 01.09.2019
400zł – zaliczka + 1150zł dopłata na 3 tygodnie przed pierwszym dniem szkolenia + 1450zł dopłata na 3 tygodnie przed drugim zjazdem 

Koncepcja McConnel: Obręcz barkowa


 

Metoda  Jenny McConnell znana od wielu lat w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Azji oparta jest o wieloletnie badania naukowe samej autorki. Jenny McConnell jest założycielką Instytutu McConnell w Australii. W 2017 roku sama autorka otworzyła taki Instytut w Polsce.

Szkolenie przedstawia ocenę i badanie obręczy barkowej i stawu ramiennego w oparciu o model rozumowania klinicznego opartego na aktualnych doniesieniach naukowych.

Koncepcja ocenia relację jak statyczna i dynamiczna postawa kończyny górnej może przyczyniać się do oznak i objawów w obrębie obręczy barkowej jak i samym stawie ramienny. Program badania obejmuje badanie sztywności kręgosłupa piersiowego, sztywności mięśni i samych problemów z kontrolą mięśni kończyny górnej. Przedstawione zostaną strategie dotyczące odpowiedniej interwencji, jak również wskazania do różnicowej diagnozy w bólach obręczy barkowej takich jak: tendynopatia ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego, niestabilność stawu ramiennego.

Trzy dni programowe szkolenia obejmują kompleksową  praktykę, koncentrując się na ocenie funkcjonalnej kończyny górnej jak również technikach mobilizacji stawowej. Na szkoleniu zostanie przedstawiony szereg aplikacji sztywnego tejpowania za pomocą Enduratape w oparciu o korekcję biomechaniczną pozycji statycznej i jej wpływu na ruch.  Wszystkie aplikacje są autorskimi programami korekcji obręczy barkowej według autorki Jenny McConnell. Słuszność i pozytywny wpływ aplikacji terapeutycznych znalazł swoje odzwierciedlenie w literaturze naukowej.

Dzień 1

09:00 – 09:30 Dlaczego nie wszystkich boli bark?
09:30 – 11:00 Anatomia obręczy barkowej
11:00 – 11:30 Przerwa na herbatę
11:30 – 13:30 Dynamiczna kontrola osi rotacji kończyny górnej: kluczowe założenia biomechaniczne
13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:30 Mobilność obręczy barkowej i kręgosłupa piersiowego
15:30 – 15:45 Przerwa na herbatę
15:45 – 17:00 Badanie i ocena postawy oraz jej związek przyczynowo skutkowy z mechanizmem urazu

Dzień 2

09:00 – 09:30 Niestabilność i zespół ciasnoty podbarkowej: dylemat kliniczny
09:30 – 10:30 Postawa i jej wpływ na pozycję startową obręczy barkowej i stawu ramiennego. Ocena postawy
10:30 – 11:00 Różnice i podobieństwa pomiędzy grupą ulegającą urazom obręczy barkowej a nie mającej symptomów: EBM
11:00 – 11:30 Przerwa na herbatę
11:30 – 12:00 Metodyczne zasady stosowania EnduraTapingu w korekcji ustawienia obręczy barkowej i stawu ramiennego
12:00 – 12:30 Biomechaniczne i neurofizjologiczne efekty stosowania tapingu na obręczy barkowej i stawie ramiennym
12:30 – 13:30 Badanie i ocena w staniu
13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:30 Badanie i ocena w leżeniu na plecach
15:30 – 15:45 Przerwa na herbatę
15:45 – 17:00 Badanie i ocena w siadzie

Dzień 3

09:00 – 10:00 Urazy stożka rotatorów – postępowanie
10:00 – 11:00 Zespół zamrożonego barku – postępowanie
11:00 – 11:30 Przerwa na herbatę
11:30 – 12:30 Terapeutyczne techniki korekcji EnduraTape: wielokierunkowa niestabilność stawu ramiennego
12:30 – 13:00 Terapeutyczne techniki korekcji EnduraTape: odciążenie mięśnia naramiennego
 13:00 – 13:30 Terapeutyczne techniki korekcji EnduraTape: odciążenie mięśnia czworobocznego górnego
13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:00 Terapeutyczne techniki korekcji EnduraTape:
zespół smagnięcia biczem
15:00 – 15:30 Terapeutyczne techniki korekcji EnduraTape:
torowanie mięśnia zębatego przedniego i czworobocznego dolnego
15:30 – 15:45 Przerwa na herbatę
15:45 – 16:00 Pielęgnacja skóry
16:00 – 17:00 Program terapeutyczny

 

 • szczegółowa analiza i ocena funkcjonalna kończyny górnej
 • analiza biomechaniki kompleksu obręczy barkowej
 • ocena prawidłowego timing’u mięśniowego
 • stosowanie mobilizacji z ruchem
 • zastosowanie sztywnego tejpowania jako strategii korygującej ustawienie głowy kości ramiennej w stawie ramiennym
 • dowiesz się jak ocenić osiowość podczas ruchu i w statyce oraz jak statyczne czy dynamiczne odchylenia mogą przyczyniać się do powstawania wielu dolegliwości
 • ocena kontroli mięśniowej
 • ocena integralności struktur stabilizujących obręcz barkową
 • poznasz jak wykonywać korekcyjne oklejanie jako terapię wspomagającą w wielu dysfunkcjach
 • będziesz wiedział jak zaprojektować program ćwiczeń domowych
 • wykorzystanie EMG w reedukacji nerwowo-mięśniowej
 • wykonywanie dynamicznych ćwiczeń korygujących

3 dni / 21 godzin

13-15.09.2019 Rzeszów

j. polski

Michał  Hadała
Fizjoterapeuta, Instruktor

Koncepcja McConnel: Kręgosłup lędźwiowy, kończyna dolna


Podczas pracy z pacjentem, fizjoterapeuci spotykają się wielokrotnie ze złożonymi problemami, które moją przełożenie na wzrost urazowości, jakości i wydolności ruchu. Problemy często generowane są z wielu poziomów: stopy, kolana, biodra czy kręgosłupa. Ten układ szkolenia pokazuje jak znajdować konkretne obszary oraz korygować je względem siebie. Każda z dysfunkcji i terapii omówiona zostanie w oparciu o badania naukowe, a do każdej z nich przedstawiona zostanie konkretna strategia leczenia.

Program leczenia bólu, który został uznany przez wielu fizjoterapeutów na całym świecie został po raz pierwszy wprowadzony przez Jenny McConnell, australijską fizjoterapeutkę (McConnell, 1986). 

Podejście to wykorzystuje szczegółowe badanie i ocenę, funkcjonalny program ćwiczeń w celu poprawy kontroli mięśni kończyny dolnej. Aplikacje tejpowania opracowane przez Jenny McConnell są wykorzystywane w celu korekcji ustawienie stawu kolanowego czy też aktywacji mięśni pośladkowych i mają wpływ na całą biomechanikę kończyny dolnej.

Pozycja wyjściowa a ból mięśniowo-szkieletowy – podbudowa teoretyczna, jak ocena statyczna pomaga w badaniu dynamicznym, począwszy od stopy przez kolano a na biodrze skończywszy.

 • Wprowadzenie
 • Pozycja wyjściowa – Jaki ma wpływ na strukturę i funkcję? Znaczenie bólu i skrócenia adaptacyjnego
 • Chód prawidłowy
 • Chód zaburzony Badanie w praktyce – ocena postawy i chodu
 • Mechanika stopy – fizjologia i patologia
 • Demonstracja i ćwiczenia – ocena mechaniki stopy, ruchomości podskokowej i skokowo-goleniowej; korekcja fazy odepchnięcia oraz opadania stępu

Skąd bierze się ból kolana, ból kolana związany ze zmianami zwyrodnieniowymi, ból rzepkowo-udowy, tarcie pasma biodrowo-piszczelowego, podwichnięcia rzepki? Korekcja stawu kolanowego za pomocą oklejania EnduraTape.

 • Skąd się bierze ból kolana? Biomechanika bólu rzepkowo-udowego
 • Ratunek dla starszego kolana
 • Demonstracja i ćwiczenia – ocena położenia składowych stawu kolanowego oraz rzepki, spójność struktur pobocznych
 • Terapia bólu stawu kolanowego – ból rzepkowo-udowy, tarcie pasma biodrowo-piszczelowego,nawracające podwichnięcia rzepki,zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego
 • Korekcja stawu kolanowego za pomocą oklejania Enduratape

Ocena i terapia stawu kolanowego – kontynuacja, badanie stawu biodrowego, patologia obrąbka stawu biodrowego, leczenie okolicy biodra, mobilizacje i oklejenia, Kontrola motoryczna i trening mięśni kończyny dolnej: kolano i staw biodrowy.

 • Korekcja stawu kolanowego za pomocą oklejania Enduratape
 • Anatomia i biomechanika w odniesieniu do stawu biodrowego Patologia obrąbka stawu biodrowego
 • Leczenie okolicy biodra – tendinopatia pośladkowa, uszkodzenia obrąbka, zapalenie kaletki krętarza, zmiany zwyrodnieniowe
 • Kontrola motoryczna i trening mięśni kończyn dolnych: kolano i staw biodrowy
 • Kontrola motoryczna, trening mięśni, podatność na leczenie i sprawne ciało strategie terapeutyczne. Obuwie i zaopatrzenie ortopedyczne
 • Trening mięśni kręgosłupa i kończyn dolnych
 • Praca z pacjentem – Podsumowanie i wnioski

 

 • szczegółowa analiza i ocena funkcjonalna kończyny dolnej, biodro -> kolano -> stopa
 • ocena prawidłowego timing’u mięśniowego
 • zastosowanie mobilizacji z ruchem
 • zastosowanie sztywnego tejpowania jako strategii korygującej ustawienie stopy, rzepki w stawie kolanowym, kolana, stawu biodrowego
 • dowiesz się jak ocenić osiowość podczas ruchu i w statyce oraz jak statyczne czy dynamiczne odchylenia mogą przyczyniać się do powstawania wielu dolegliwości
 • ocena kontroli mięśniowej
 • ocena integralności struktur stabilizujących staw kolanowy
 • poznasz jak wykonywać korekcyjne oklejanie jako terapię wspomagającą w wielu dysfunkcjach kończyny dolnej
 • będziesz wiedział jak zaprojektować program ćwiczeń domowych
 • wykorzystanie EMG w reedukacji nerwowo-mięśniowej
 • wykonywanie dynamicznych ćwiczeń korygujących
 • wykonywanie dynamicznych ćwiczeń korygujących

3 dni / 21 godzin

 •  08-10.11.2019 | Katowice

j. polski

Krzysztof Kozioł - instruktor

Krzysztof  Kozioł
Fizjoterapeuta, Instruktor


Szkolenia skierowane są do:

 1. fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
 2. lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
 3. studentów (od 3-go roku fizjoterapii).

Kurs zawiera zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Proszę odpowiednio się przygotować do części teoretycznej szkolenia (przebranie)