Funkcjonalna ocena oraz szczegółowe badanie wykorzystywane w koncepcji Kinetic Control można przełożyć na indywidualne potrzeby sportowca. Rozwój sportu zawodowego i amatorskiego zachęca do tego, aby większą wagę przywiązywać do prewencji w sporcie. Na urazowość wpływa wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Należy wiedzieć, na które z nich mamy wpływ, jak je zbadać i w jaki sposób modulować, tak aby ryzyko przeciążeń było zminimalizowane.

Podczas tego modułu zostanie omówiona karta badania sportowca z uwzględnieniem oceny górnego i dolnego kwadrantu ciała, podczas różnych wzorców ruchowych. Ocena zostanie wykonana w różnych progach obciążenia: niskim i wysokim. Pozwoli to na dokładne zebranie informacji na temat słabych i mocnych stron danego zawodnika. Dodatkowo zostanie zwrócona szczególna uwaga na wpływ restrykcji na wykonywany wzorzec ruchowy oraz ocena wydolnościowych parametrów mięśniowych.

W trakcie zajęć realizowanych na siłowni poświęcimy również czas na analizę techniki biegu. Omówimy szereg parametrów kluczowych dla efektywności biegu oraz zwrócimy uwagę jak trening kontroli ruchu wpływa na technikę biegu.

 • analiza najnowszych doniesień naukowych: badania i skuteczność rehabilitacji w prewencji
 • omówienie roli poszczególnych grup mięśniowych (stabilizatorów lokalnych, globalnych i mobilizatorów) w sporcie
 • analiza parametrów mięśniowych poddawanych treningowi sportowego
 • funkcjonalna ocena i analiza testów motorycznych w niskim obciążeniu
 • funkcjonalna ocena i analiza testów motorycznych w wysokim obciążeniu
 • praktyczne podejście do poprawy parametrów mięśniowych kluczowych grup mięśniowych w sporcie
 • praktyczne zajęcia na siłowni- ocena w wysokim obciążeniu
 • zajęcia na siłowni- planowanie treningu mięśniowego w aspekcie medycznym:
  • obręcz barkowa
  • obręcz biodrowa
  • kręgosłup
 • integracja i reedukacja wzorców ruchowych i kontroli motorycznej w treningu sportowym
 • teoria i praktyka związana z analizą techniki biegu przy różnych prędkościach biegu
 • szczegółowa ocena i analiza funkcjonalna w sporcie (zawodowym i amatorskim)
 • interpretacja najważniejszych wzorców ruchowych w oparciu o Kinetic Control
 • diagnostyka w niskim i wysokim progu obciążenia
 • planowanie terapii w oparciu o trening sportowy w wybranych dysfunkcjach narządu ruchu
 • trening sportowy dla wybranych grup mięśniowych
 • analiza techniki biegu
 • nauczysz się jak sprawnie ocenić sportowca w aspekcie motoryki w różnych progach obciążeniowych
 • otrzymasz kartę badania zawierającą niezbędne testy motoryczne wykorzystywane w ocenie sportowca
 • dowiesz się jakie progresje dla wysokiego obciążenia warto wykorzystywać w określonych dysfunkcjach narządu ruchu
 • będziesz potrafił określić słabe ogniwa u zawodnika oraz zaplanować i poprowadzić niezbędną terapię
 • dowiesz się na jakie parametry w technice biegu warto zwrócić uwagę i od czego zacząć korekcje

Przejdź do KALENDARZ SZKOLEŃ

1400 zł

dr Michał Hadała

Międzynarodowy instruktor Kinetic Control i The Performance Matrix PhD (Medicine & Sport Science), MSc (Advance PT), BSc (PT)

Jego główne zainteresowania dotyczą tematów związanych z analizą, oceną, korekcją i prewencją patologii w obrębie narządu ruchu. Przez wiele lat związany ze sportem zawodowym i amatorskim. Jako terapeuta i trener pracuje z fizjoterapeutami na różnych Uniwersytetach w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Zajmuje się konsultingiem i treningiem młodych sportowców. Współpracował i uczył się od wielu utalentowanych specjalistów, fizjoterapeutów i rehabilitantów. Jest autorem wielu publikacji naukowych.

Szymon Gryckiewicz

Instruktor Kinetic Control, fizjoterapeuta

Pracuje jako fizjoterapeuta w Orvit Clinic w Toruniu. Ponadto współpracuje z zawodnikami z najlepszych klubów sportowych w regionie. W pracy ze sportowcami odpowiada głównie za prowadzenie treningu kontroli motorycznej i korekty dysfunkcji ruchowych. Rozwija swoje zainteresowania w zakresie analizy ruchu, biomechaniki oraz prewencji w sporcie uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych, publikując doniesienia naukowe i współpracując z ortopedami z regionu.

Szkolenia skierowane są do:

 1. fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
 2. lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
 3. studentów (od 3-go roku fizjoterapii).

Kurs zawiera zarówno część teoretyczną (25%) jak i praktyczną (75%). Proszę odpowiednio się przygotować do części teoretycznej szkolenia (przebranie)