Metoda Kinetic Control jest mocno związana z fizjoterapią funkcjonalną, neurologią, ortopedią i rozwojem ruchowym. Trening i terapia nastawione są na rozwój prawidłowych schematów ruchowych zarówno u dziecka, młodego pacjenta jak i u osoby dorosłej czy sportowca. Terapeuta w analizie funkcjonalnej porównuje zdolności kognitywne pacjenta z zaburzeniami strukturalnymi i możliwościami funkcjonalnymi. Analiza i ocena dają fizjoterapeucie nowe perspektywy i możliwości optymalizacji funkcji, która została zaburzona na poziomie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Praca według Kinetic Control pozwoli rozszerzyć twój warsztat terapeutyczny jak i dalszej progresji z pacjentem. Poznasz jak rozpoznać błędy ruchowe związane z zaburzeniem struktury, funkcji, uwarunkowaniami antropometrycznymi, biomechanicznymi jak również środowiskowymi. Zrozumiesz jak należy interpretować i w miarę potrzeby klinicznej modyfikować funkcję twojego pacjenta.

Proces diagnostyki i oceny ruchu jest szczegółowo omawiany w oparciu o aktualne badania, dowody naukowe i kliniczną literaturę. Pomiędzy kręgosłupem lędźwiowym i stawem biodrowym istnieje ścisła zależność podczas czynności dnia codziennego. W związku z tym niezbędna jest ocena i interpretacja tych obszarów zarówno pod kątem funkcjonalnym jak i strukturalnym.

Podczas tego modułu zostanie szczegółowo omówiona ocena oraz interpretacja zaburzeń motorycznych odcinka lędźwiowego i obręczy biodrowej. Zostanie przedstawiony szereg strategii reedukacji prawidłowego wzorca ruchowego pod kątem neurofizjologii jak i biomechaniki.

 1. Pojęcie ruchu i kontroli motorycznej.
 2. Omówienie funkcjonalnej klasyfikacji mięśniowej z podziałem na:
  • stabilizatory lokalne,
  • stabilizatory globalne,
  • mobilizatory globalne. 
 3. Trening neutralnej pozycji w stawie (antropometria oraz zmiany strukturalne) – indywidualizacja.
 4. Zasada miejsca i kierunku niekontrolowanego ruchu (NR).
 5. Diagnostyka występujących mechanizmów bólowych.
 6. Zasady testowania kontroli ruchu i stawianie klinicznej diagnozy dotyczącej NR (klasyfikacja zespołów).
 7. Kontrola kierunku ruchu w odcinku lędźwiowym:
  • zgięcie: obserwacja, ocena, diagnostyka i terapia „niestabilności” zgięciowej,
  • wyprost: obserwacja, ocena, diagnostyka i terapia „niestabilności” wyprostnej,
  • rotacja/ruchy niesymetryczne: obserwacja, ocena, diagnostyka i terapia „niestabilności” kierunku rotacji i zgięcia bocznego.
 8. Kontrola kierunku ruchu w stawie biodrowym: zgięcie, wyprost, rotacja zewnętrzna, rotacja wewnętrzna, przywiedzenie, odwiedzenie.
 9. Przedstawienie typowych dysfunkcji odcinka lędźwiowego i stawu biodrowego.
 10. Zasady reedukacji i optymalizacji kontroli ruchu oraz przywrócenia pełnej sprawności.
 11. Kognitywny trening reedukacji kontroli ruchu – strategie i zastosowanie.
 12. Dobór form reedukacji ruchu dla pacjentów/klientów – cele i priorytety.
 13. Wykorzystywanie technik tejpowania ENDURA TAPE w celu wsparcia NR i poprawy reedukacji wzorca ruchowego.

Na koniec szkolenia uczestnik (fizjoterapeuta, lekarz) będzie w stanie:

 • Wyjaśnić zagadnienia związane z kontrolą motoryczną i niekontrolowanym ruchem (NR).
 • Ocenić pacjenta w sposób statyczny i dynamiczny / strukturalny i funkcjonalny.
 • Powiązać antropometrię oraz zmiany fizjologiczne z funkcją pacjenta.
 • Zbadać i sklasyfikować specyficzne wzorce ruchowe dla odcinka lędźwiowego i biodra  (skłon, wyprost, rotacja, zgięcie boczne, przysiad).
 • Rozpoznać i potwierdzić dysfunkcję ruchową przy wykorzystaniu odpowiednich testów kontroli kierunku ruchu.
 • Ułatwiać reedukację wzorca ruchowego za pomocą odpowiednich technik tejpowania ENDURA TAPE.
 • Planować terapię w oparciu o aktualne wyniki badań naukowych (przegląd najnowszych doniesień naukowych EBM).
 • Oceniać, diagnozować i klasyfikować ruch w odniesieniu do bólu z perspektywy zaburzenia kontroli motorycznej i biomechaniki.
 • Planować trening aby unikać nadmiernych przeciążeń, bólu i patologii zarówno w ujęciu terapii jak i profilaktyki.

Przejdź do KALENDARZ SZKOLEŃ

UWAGA! Szkolenie jest realizowane tylko w formie 2 zjazdy po 3 dni. Podana cena jest za całość szkolenia – 6 dni.

2700 zł – oferta promocyjna dla 10 pierwszych zgłoszeń
400zł – zaliczka + 2300zł dopłata zgodnie z poniższym harmonogramem płatności

2800 zł – oferta regularna
400zł – zaliczka + 2400zł dopłata zgodnie z poniższym harmonogramem płatności

Harmonogram płatności

ZALICZKA: 400zł – do 5 dni roboczych od rejestracji potwierdza udział w szkoleniu

DOPŁATA KC_MOD1 – 1600zł do 4 tygodni przed pierwszym zjazdem wybranego szkolenia 
DOPŁATA KC_MOD2 – 700zł (oferta promocyjna) / 800zł (oferta regularna) do 4 tygodni przed drugim zjazdem wybranego szkolenia

dr Michał Hadała

Międzynarodowy instruktor Kinetic Control i The Performance Matrix PhD (Medicine & Sport Science), MSc (Advance PT), BSc (PT)

Jego główne zainteresowania dotyczą tematów związanych z analizą, oceną, korekcją i prewencją patologii w obrębie narządu ruchu. Przez wiele lat związany ze sportem zawodowym i amatorskim. Jako terapeuta i trener pracuje z fizjoterapeutami na różnych Uniwersytetach w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Zajmuje się konsultingiem i treningiem młodych sportowców. Współpracował i uczył się od wielu utalentowanych specjalistów, fizjoterapeutów i rehabilitantów. Jest autorem wielu publikacji naukowych.

Szymon Gryckiewicz

Instruktor Kinetic Control, fizjoterapeuta

Pracuje jako fizjoterapeuta w Orvit Clinic w Toruniu. Ponadto współpracuje z zawodnikami z najlepszych klubów sportowych w regionie. W pracy ze sportowcami odpowiada głównie za prowadzenie treningu kontroli motorycznej i korekty dysfunkcji ruchowych. Rozwija swoje zainteresowania w zakresie analizy ruchu, biomechaniki oraz prewencji w sporcie uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych, publikując doniesienia naukowe i współpracując z ortopedami z regionu.

Szkolenia skierowane są do:

 1. fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
 2. lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
 3. studentów (od 3-go roku fizjoterapii).

Kurs zawiera zarówno część teoretyczną (25%) jak i praktyczną (75%). Proszę odpowiednio się przygotować do części teoretycznej szkolenia (przebranie)