MSI: KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY, BIODRO | Katowice

Formularz rejestracyjny

  Termin szkolenia (wymagane)

  Imię / Name (wymagane)

  Nazwisko / Surname (wymagane)

  Telefon / Mobile Phone (wymagane)

  Adres email / E-mail (wymagane)

  Data urodzenia / D.O.B. (wymagane)

  Miejsce urodzenia / Place D.O.B. (wymagane)

  Tytuł zawodowy/naukowy / Title (wymagane)

  Adres / Address (wymagane)

  Osoba/firma polecająca

  Nazwa firmy / Company Name

  Ulica / street

  Numer domu/lokalu / Number

  Kod pocztowy / post code

  Miasto / City, Coutnry

  NIP / VAT Number

  MSI: Kręgosłup Lędźwiowy i biodro

   

  • Podnieś swoje kwalifikacje z zakresu oceny i treningu systemu ruchu
  • Konstruktywne połączenie wiedzy i praktyki
  • Miej wpływ na poprawę sprawności i życie bez bólu twoich pacjentów
  • Znakomite narzędzie, które pozwoli zdiagnozować i zaprogramować terapię
  • Planuj celowane rozwiązania adekwatne do stanu klinicznego pacjentów

  OPINIE KURSANTÓW

  Układ ruchu jest fizjologicznym systemem, którego główną funkcją jest generowanie ruchu w organizmie jako całości lub częściowo. Tak jak w przypadku innych układów w organizmie, tutaj również powstają dysfunkcje, które muszą być właściwie zdiagnozowane i leczone. To właśnie fizjoterapeuta jest osobą odpowiedzialną za prawidłową ocenę i rehabilitację tego systemu.

  Kurs przedstawia dysfunkcje układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego, powstające w odpowiedzi na nieprawidłowe obciążenie tkanek podczas codziennych aktywności przy uwzględnieniu cech osobniczych. Powtarzane ruchy oraz przybierana postawa podczas aktywności dnia codziennego generują zmiany w tkankach co skutkuje tworzeniem się tychże dysfunkcji. Na kursie zostają opisane zespoły zaburzeń systemu ruchu odcinka lędźwiowego i biodra, wnikliwe badanie wraz z analizą w celu identyfikacji zespołów dysfunkcji i ich usprawnienia. Celem jest umożliwienie klinicystom identyfikowanie zaburzeń ruchu, nieprawidłowego ustawienia, długości, sztywności i wydajności mięśni oraz ich relacji do miejsc bólowych.

     9:00 – 10:30 Wprowadzenie do systemu zaburzenia ruchu (Movement System Impairment): koncepcja, komponenty i adaptacja ruchu i postawy
  10:30 – 10:50 Przerwa
  10:50 – 12:30 Zespoły nieprawidłowego ruchu na poziomie odcinka lędźwiowego
  12:30 – 13:30 Obiad
  13:30 – 14:00 Badanie i korekcja w pozycji stojącej
  14:00 – 14:30 Część praktyczna: testowanie i opracowanie terapii w pozycji stojącej
  14:30 – 15:00 Badanie i korekcja w pozycji leżenia tyłem i leżenia bokiem
  15:00 – 15:20 Przerwa
  15:20 – 15:50 Część praktyczna: badanie i terapia w pozycji leżenia tyłem i bokiem
  15:50 – 16:15 Badanie i korekcje w pozycji leżenia przodem, w klęku podpartym oraz w pozycji siedzącej
     16:15 – 17:00 Część praktyczna: badanie i opracowanie terapii w pozycji leżenia przodem, w klęku podpartym oraz w pozycji siedzącej
  8:30 – 10:00 Przedstawienie kompleksowego badania i analizy MSI
  10:00 – 11:00 Część praktyczna: badanie i strategie korekcji w małych grupach
  11:00 – 11:20 Przerwa
  11:20 – 12:30 Część praktyczna: opracowanie diagnostyki i programu leczenia
  12:30 – 13:30 Obiad
  13:30 – 14:30 Strukturalne uwarunkowania stawu biodrowego i kontrola mięśniowa
  14:30 – 15:30 Syndromy bólowe w obrębie stawu biodrowego
  15:30 –  15:50 Przerwa
  15:50 – 16:30 Przedstawienie badania MSI w zespole stawu biodrowego
  16:30 – 17:00 Część praktyczna: badanie i korekcje stawu biodrowego
  8:30 – 10:00 Badanie stawu biodrowego w pozycji leżenia tyłem
  10:00 – 10:30 Część praktyczna: badanie i opracowanie terapii w pozycji leżenia tyłem
  10:30 –  10:50 Przerwa
  10:50 – 11:30 Badanie i terapia w pozycji leżenia przodem
  11:30 – 12:00 Część praktyczna: badanie oraz terapia w pozycji leżenia przodem
  12:00 – 12:30 Korekcje w pozycji klęku podpartego
  12:30 – 13:00 Część praktyczna: opracowanie terapii i progresji w klęku podpartym
  13:00 – 14:00 Przedstawienie kompleksowego badania i oceny MSI w obrębie stawu
  biodrowego z opracowaniem kompletnego programu terapeutycznego
  14:00 Zakończenie szkolenia

  Cele realizowane podczas tego szkolenia:

  • Szczegółowe omówienie dysfunkcji oraz wpływu powtarzającego się ruchu i postawy
  • Przeprowadzenie badania dla zespołu bólowego kręgosłupa lędźwiowego i stawu biodrowego
  • Plan leczenia dla pacjentów z zespołem bólu kręgosłupa lędźwiowego
  • Przypadki kliniczne
  • Plan leczenia dla pacjentów z zespołem bólu stawu biodrowego

   

  2 500 zł – cena regularna (Katowice)

  2200 zł – cena promocyjna dla zgłoszeń do 30.06.2024 + w cenę wliczona jest lekcja online “Movement System Impairments – podstawy koncepcji” 

   

  Shirley Sahrmann

  B.Phty. MCSP MAPA

  Zainteresowana rozwojem i oceną systemów klasyfikacji zaburzeń ruchu oraz ćwiczeń stosowanych w tych zespołach. Książki: „Diagnostyka i leczenie zespołów zaburzeń ruchu” oraz „Zespoły zaburzeń systemu ruchu odcinka szyjnego, piersiowego i kończyn” opisują poszczególne zespoły i metody ich leczenia. Dr Sahrmann jest profesorem fizjoterapii w Uniwersyteckiej Szkole Medycznej w St. Louis w Waszyngtonie. Otrzymała tytuł naukowy licencjata fizjoterapii, tytuł magistra i doktora z neurobiologii na tym samym Uniwersytecie. Prowadzi wykłady i warsztaty na Światowych Konferencjach Fizjoterapii w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Danii, Szkocji, Anglii i wielu innych krajach. Od 2014 roku regularnie odwiedza Polskę a dokładnie Rzeszów gdzie mieści się Centrum propagujące jej koncepcję pracy z pacjentem.

   

  dr Michał Hadała

  PhD (Medicine & Sport Science), MSc (Advance PT), BSc (PT)
  Międzynarodowy instruktor Kinetic Control i Movement System Impairments

  Jego główne zainteresowania dotyczą tematów związanych z analizą, oceną, korekcją i prewencją zaburzeń w obrębie narządu ruchu. Przez wiele lat związany ze sportem zawodowym i amatorskim. Jako terapeuta pracuje z fizjoterapeutami zajmując się ich konsultingiem i treningiem. Współpracował i uczył się od wielu utalentowanych fizjoterapeutów i rehabilitantów. Od wielu lat wraz z prof. Sahrmann propaguje jej koncepcję pracy w oparciu o DIAGNOZĘ SYSTEMU RUCHU. Jest autorem wielu publikacji naukowych.

  • fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
  • w szczególności lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
  • studentów (3-go roku fizjoterapii).

  Kurs zawiera zarówno część teoretyczną 20%, która jest uzupełniona materiałami online. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrealizować w 80% praktyczny trening dla uczestników.

  Proszę odpowiednio się przygotować do części praktycznej szkolenia (przebranie).

  Szkolenie dostarcza informacje na temat programu usprawniania, które składa się z terapeutycznego programu ćwiczeń. Obejmuje on korekcję nieprawidłowego ustawienia i wzorców ruchowych związanych z funkcją i aktywnością fizyczną. Oprócz wykładów prof. Shirley Sahrmann i dr Michała Hadała, program będzie zawierał przedstawienie badania, część praktyczną w zakresie stawiania diagnozy oraz doboru ćwiczeń korygujących. Uczestnicy będą ćwiczyć ocenę przy pomocy testów, stawiać diagnozę oraz rozwijać program leczenia korygujący wzorce typowe dla poszczególnych zespołów na poziomie odcinka lędźwiowego i biodra.

  1. The human movement system: our professional identity. Sahrmann SA. Phys Ther. 2014 Jul;94(7):1034-42. doi: 10.2522/ptj.20130319. Epub 2014 Mar 13.
  2. Are physical therapists fulfilling their responsibilities as diagnosticians? Sahrmann S. J Orthop Sports Phys Ther. 2005 Sep;35(9):556-8. doi: 10.2519/jospt.2005.0109.
  3. THE HOW AND WHY OF THE MOVEMENT SYSTEM AS THE IDENTITY OF PHYSICAL THERAPY. Sahrmann S. Int J Sports Phys Ther. 2017 Nov;12(6):862-869.
  4. Convergence and Divergence of Exercise-Based Approaches That Incorporate Motor Control for the Management of Low Back Pain. Hides JA, Donelson R, Lee D, Prather H, Sahrmann SA, Hodges PW. J Orthop Sports Phys Ther. 2019 Jun;49(6):437-452. doi: 10.2519/jospt.2019.8451. Epub 2019 May 15.
  5. Movement-Pattern Training to Improve Function in People With Chronic Hip Joint Pain: A Feasibility Randomized Clinical Trial. Harris-Hayes M, Czuppon S, Van Dillen LR, Steger-May K, Sahrmann S, Schootman M, Salsich GB, Clohisy JC, Mueller MJ. J Orthop Sports Phys Ther. 2016 Jun;46(6):452-61. doi: 10.2519/jospt.2016.6279. Epub 2016 Apr 26.
  6. Efficacy of classification-specific treatment and adherence on outcomes in people with chronic low back pain. A one-year follow-up, prospective, randomized, controlled clinical trial. Van Dillen LR, Norton BJ, Sahrmann SA, Evanoff BA, Harris-Hayes M, Holtzman GW, Earley J, Chou I, Strube MJ. Man Ther. 2016 Aug;24:52-64. doi: 10.1016/j.math.2016.04.003. Epub 2016 Apr 19.
  7. Acetabular labral tears. Lewis CL, Sahrmann SA. Phys Ther. 2006 Jan;86(1):110-21. doi: 10.1093/ptj/86.1.110.
  8. Use of a movement system impairment diagnosis for physical therapy in the management of a patient with shoulder pain. Caldwell C, Sahrmann S, Van Dillen L. J Orthop Sports Phys Ther. 2007 Sep;37(9):551-63. doi: 10.2519/jospt.2007.2283.
  9. Sahrmann S. Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes. Mosby, St Louis, 2002
  10. Sahrmann S. Movement system impairment syndromes of the extermites, cervical and thoracic spines. Elsevier Mosby, 2011
  [wpdm_package id='2968']