MSI: Kręgosłup lędźwiowy, biodro, kręgosłup szyjny, bark | Shirley Sahrmann – Rzeszów

FORMULARZ REJESTRACYJNY

  Termin szkolenia (wymagane)

  Imię / Name (wymagane)

  Nazwisko / Surname (wymagane)

  Telefon / Mobile Phone (wymagane)

  Adres email / E-mail (wymagane)

  Data urodzenia / D.O.B. (wymagane)

  Miejsce urodzenia / Place D.O.B. (wymagane)

  Tytuł zawodowy/naukowy / Title (wymagane)

  Adres / Address (wymagane)

  Osoba/firma polecająca

  Nazwa firmy / Company Name

  Ulica / street

  Numer domu/lokalu / Number

  Kod pocztowy / post code

  Miasto / City, Coutnry

  NIP / VAT Number

  Kurs ten dostarcza wiele informacji dydaktycznych oraz praktycznych opartych na doświadczeniu klinicznym (ponad 50 lat pracy w zawodzie prof. Sahrmann) w zakresie diagnozowania i zarządzania zespołami zaburzeń ruchowych (MSI) kręgosłupa lędźwiowego – biodra, barku – kręgosłupa szyjnego. Informacje dydaktyczne obejmują przegląd koncepcji i zasad według MSI (Movement System Impairments). Koncepcja obejmuje model kinezjologiczny, względną elastyczność, względną sztywność oraz etapy motorycznego nabywania niezbędnych umiejętności dla dobrego funkcjonowania.

  Model MSI proponuje, że mikro-niestabilność w znaczny sposób przyczynia się do powstawania mikro urazu, który staje się przyczyną symptomów w układzie ruchu. MSI ukazuje jak ważną rolę odgrywa ruch w tworzeniu dolegliwości bólowych systemu kostno-mięśniowo-szkieletowego. Przedstawione zostaną zespoły, które koncentrują się na ruchach powodujących ból i czynnikach przyczyniających się do niego (połączenie typowych patologii narządu ruchu, symptomów i układu ruchu). Zostanie przedstawione badanie wykorzystywane przy diagnozie w celu opracowania właściwego programu leczenia. Uczestnicy będą ćwiczyć poszczególne testy związane z badaniem systemu ruchu, a także przeprowadzą pełne badanie i opracują program leczenia w oparciu o identyfikację zespołów bólowych.

  Dzień 1

  Kręgosłup lędźwiowy, biodro cz.1

     9:00 – 10:30 Wprowadzenie do systemu zaburzenia ruchu (Movement System Impairment): koncepcja, komponenty i adaptacja ruchu i postawy Concepts and Principles of MSI syndromes
  10:30 – 10:50 Przerwa na herbatę/kawę Break
  10:50 – 12:00 Syndrom MSI kręgosłup lędźwiowy – nieprawidłowy ruch MSI lumbar syndromes
  12:00 – 12:30 Badanie MSI – testy w pozycji stojącej MSI exam – Standing tests
  12:30 –   13:30 Przerwa obiadowa Lunch
  13:30 –  14:15 Uczestnicy ćwiczą testy w pozycji stojącej Participants practice Standing tests
  14:15 – 15:00 Badanie MSI – testy w pozycji leżenia tyłem i leżenia bokiem MSI exam – Supine and sidelying tests; Demonstration and practice
  15:00 – 15:15 Przerwa na herbatę/kawę Break
  15:15 – 16:00 Badanie MSI – testy w pozycji leżenia przodem, w klęku podpartym MSI exam – Prone and quadruped tests; Demonstration and practice
  16:00 – 17:00 Badanie MSI – testowanie w pozycji leżenia przodem, w klęku podpartym oraz w pozycji siedzącej MSI exam – Sitting and gait tests

  Dzień 2

  Kręgosłup lędźwiowy, biodro cz.2

  9:00 – 10:00 Przedstawienie kompleksowego testowania MSI MSI exam – demonstration, participants determine diagnosis and develop treatment program
  10:00 – 10:30 Badanie MSI – praca w małych grupach – ból kręgosłupa lędźwiowego (historia i testy w pozycji stojącej) MSI exam – work in small groups with subject with low back pain – history & standing tests
  10:30 – 10:50 Przerwa na herbatę/kawę Break
  10:50 – 12:00 Kompleksowe testowanie w małych grupach MSI exam – small groups complete exam, develop diagnosis and treatment program
  12:00 – 12:30 Raport wyników badania Report on results of exam
  12:30 – 13:30 Przerwa obiadowa Lunch
  13:30 – 14:00 Badanie MSI stawu biodrowego jako przyczyny dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego oraz biodra Exam of hip as contributing to low back and hip pain
  14:00 –  15:00 Przedstawienie specjalnych testów na staw biodrowy oraz ich praktyczne zastosowanie Demonstration of hip special tests and practice of tests
  15:00 – 15:15 Przerwa na herbatę/kawę Break
  15:15 –  16:30 Badanie MSI MSI exam of subject with LBP noting contributing factors from hip, make diagnosis and develop treatment program
  16:30 – 17:00 Podsumowanie wyników, dyskusja Review of findings and discussion

  Dzień 3

  Kręgosłup szyjny, bark cz. 1

  9:00 – 10:30 Syndrom MSI barku MSI syndromes of the scapula
  10:30 – 10:50 Przerwa na herbatę/kawę Break
  10:50 –  11:30 Badanie MSI – testy w staniu MSI exam – standing tests
  11:30 – 12:30 Badanie MSI – ćwiczenie testów w staniu MSI exam – practice standing tests
  12:30 – 1:30 Przerwa obiadowa Lunch
  13:30 – 14:15 Syndrom MSI kości ramiennej MSI syndromes of the humerus
  14:15 – 15:00 Badanie MSI – testy w leżeniu na plecach; Demonstracja i praktyka MSI exam – supine tests; Demonstration and practice
  15:00 – 15:15 Przerwa na herbatę/kawę Break
  15:15 – 16:00 Badanie MSI – demonstracja i praktyka MSI exam – prone and quadruped: Demonstration and practice
  16:00 – 17:00 Badanie MSI – demonstracja kompletnego badania; kursanci rozwijają diagnostykę i program leczenia MSI exam – demonstration of complete exam; participants develop diagnosis and treatment program

  Dzień 4

  Kręgosłup szyjny, bark cz. 2

  09:00 – 10:30 Badanie MSI – praca w małych grupach – ból barku MSI exam – work in small groups with subject with shoulder pain
  10:30 – 10:50 Przerwa na herbatę/kawę Break
  10:50 – 12:00 MSI syndromy kręgosłupa szyjnego MSI syndromes of the cervical spine
  12:00 – 12:30 Badanie MSI kręgosłupa szyjnego – demonstracja MSI exam of cervical spine – Demonstration
  12:30 – 13:30 Przerwa obiadowa Lunch
  13:30 – 14:30 Badanie MSI – ćwiczenia testów na kręgosłup szyjny MSI exam – practice cervical tests
  14:30 – 15:00 Badanie MSI pacjenta z bólem szyji oraz barku – praca w małych grupach- testowanie MSI exam of patient with cervical or shoulder pain – work in small groups – standing tests
  15:00 – 15:15 Przerwa na herbatę/kawę Break
  15:15 – 16:30 Badanie MSI – praca w małych grupach z kompletnym badaniem – ból barku lub kręgosłupa szyjnego, rozwinięcie planu diagnozy i leczenia MSI exam – work in small groups complete exam of subject with shoulder or cervical pain, develop diagnosis and treatment plan
  16:30 – 17:00 Podsumowanie wyników, dyskusja review results and discussion.

  Po zakończeniu tego kursu uczestnik będzie mógł:

  • Omówić komponenty dysfunkcji oraz jaki wpływ ma powtarzający się ruch i przybierane postawy na zaburzenia w systemie (Movement System Impairment)
  • Opisać zespół zaburzeń systemu ruchu dla kręgosłupa lędźwiowego, biodra, barku i kręgosłupa szyjnego
  • Przeprowadzić badanie dla zespołu kręgosłupa lędźwiowego, biodra, barku i kręgosłupa szyjnego
  • Na podstawie wyników badań, opracować diagnostykę i plan leczenia u pacjentów z wyżej wymienionymi zespołami bólowymi

  09-12.09.2021 | Rzeszów
  4 dni / 28 godzin wykładowych
  Hotel Grein | ul. Rejtana 1, 35-326 Rzeszów

  2500 zł – oferta regularna
  890zł – zaliczka + 1610zł dopłata na 3 tygodnie przed pierwszym dniem szkolenia

  j. polski

   

  Shirley Sahrmann

  B.Phty. MCSP MAPA

  Zainteresowana rozwojem i oceną systemów klasyfikacji zaburzeń ruchu oraz ćwiczeń stosowanych w tych zespołach. Książki: „Diagnostyka i leczenie zespołów zaburzeń ruchu” oraz „Zespoły zaburzeń systemu ruchu odcinka szyjnego, piersiowego i kończyn” opisują poszczególne zespoły i metody ich leczenia. Dr Sahrmann jest profesorem fizjoterapii w Uniwersyteckiej Szkole Medycznej w St. Louis w Waszyngtonie. Otrzymała tytuł naukowy licencjata fizjoterapii, tytuł magistra i doktora z neurobiologii na tym samym Uniwersytecie. Prowadzi wykłady i warsztaty na Światowych Konferencjach Fizjoterapii w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Danii, Szkocji, Anglii i wielu innych krajach. Od 2014 roku regularnie odwiedza Polskę a dokładnie Rzeszów gdzie mieści się Centrum propagujące jej koncepcję pracy z pacjentem.

   

  dr Michał Hadała

  PhD (Medicine & Sport Science), MSc (Advance PT), BSc (PT)
  Międzynarodowy instruktor Kinetic Control I Movement System Impairments

  Jego główne zainteresowania dotyczą tematów związanych z analizą, oceną, korekcją i prewencją zaburzeń w obrębie narządu ruchu. Przez wiele lat związany ze sportem zawodowym i amatorskim. Jako terapeuta pracuje z fizjoterapeutami zajmując się ich konsultingiem i treningiem. Współpracował i uczył się od wielu utalentowanych fizjoterapeutów i rehabilitantów. Od wielu lat wraz z prof. Sahrmann propaguje jej koncepcję pracy w oparciu o DIAGNOZĘ SYSTEMU RUCHU. Jest autorem wielu publikacji naukowych.

   

  • fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
  • lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
  • studentów (od 3-go roku fizjoterapii).

  Kurs zawiera zarówno część teoretyczną (25%) jak i praktyczną (75%). Proszę odpowiednio się przygotować do części praktycznej szkolenia (przebranie)

  [wpdm_package id='2968']