MSI: KRĘGOSŁUP SZYJNY, BARK | Gdańsk

Formularz rejestracyjny

  Termin szkolenia (wymagane)

  Imię / Name (wymagane)

  Nazwisko / Surname (wymagane)

  Telefon / Mobile Phone (wymagane)

  Adres email / E-mail (wymagane)

  Data urodzenia / D.O.B. (wymagane)

  Miejsce urodzenia / Place D.O.B. (wymagane)

  Tytuł zawodowy/naukowy / Title (wymagane)

  Adres / Address (wymagane)

  Osoba/firma polecająca

  Nazwa firmy / Company Name

  Ulica / street

  Numer domu/lokalu / Number

  Kod pocztowy / post code

  Miasto / City, Coutnry

  NIP / VAT Number

  Układ ruchu jest fizjologicznym systemem, którego główną funkcją jest generowanie ruchu w organizmie jako całości lub częściowo. Tak jak w przypadku innych układów w organizmie, tutaj również powstają dysfunkcje, które muszą być właściwie zdiagnozowane i leczone: to właśnie fizjoterapeuta jest osobą odpowiedzialną za prawidłową ocenę i rehabilitację tego systemu.

  Kurs przedstawia dysfunkcję układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego, która powstaje w odpowiedzi na nieprawidłowe obciążenie tkanek podczas aktywności dnia codziennego i która jest powiązana z cechami osobniczymi. Powtarzane ruchy oraz przybierana postawa podczas aktywności dnia codziennego generują zmiany, w tkankach które są główną przyczyną tychże dysfunkcji. Na kursie zostają opisane zespoły zaburzeń systemu ruchu obręczy barkowej, stawu ramiennego oraz kręgosłupa piersiowego, dokładne badanie wraz z analizą w celu identyfikacji zespołów dysfunkcji i ich leczeniu. Celem jest umożliwienie klinicystom identyfikowanie zaburzeń ruchu, nieprawidłowego ustawienia, długości, sztywności i wydajności mięśni oraz ich relacji z układem nerwowym i zespołami bólowymi.

  Dzień 1

  Obręcz barkowa, staw ramienny, kręgosłup szyjny cz.1

     9:00 – 10:30 Kwadrant górny: Wprowadzenie do systemu zaburzeń ruchu
  (Movement System Impairment): koncepcja, adaptacja ruchu i postawy
  prowadzenie do systemu zaburzenia ruchu (Movement System
  Impairment): koncepcja, komponenty i adaptacja ruchu i postawy
  10:30 – 10:50 Przerwa
  10:50 – 13:00 Zespoły nieprawidłowego ruchu na poziomie odcinka lędźwiowego
  13:00 – 14:00 Obiad
  14:00 – 14:45 Przedstawienie badania MSI: testy w pozycji stojącej
  14:45 – 15:30 Część praktyczna: nauka testowania w pozycji stojącej
  15:30 – 15:45 Przerwa
  15:45 – 17:00 Zespoły nieprawidłowego ruchu na poziomie stawu ramiennego

  Dzień 2

  Obręcz barkowa, staw ramienny, kręgosłup szyjny cz.2

  8:30 – 9:15 Przedstawienie badania w leżeniu na plecach
  9:15 – 10:00 Część praktyczna: nauka testowania w pozycji leżenia na plecach
  10:00 – 10:30 Przedstawienie badania w leżeniu na brzuchu
  10:30 – 11:00 Przerwa
  11:00 – 13:00 Przedstawienie badania i praktyka w pozycji czworaczej oraz siedzącej
  13:00 – 14:00 Obiad
  14:00– 15:30 Badanie MSI: demonstracja kompletnego badania (diagnoza i terapia)
  15:30 –  15:45 Przerwa
  15:45 – 17:00 Badani MSI: kursanci rozwijają diagnostykę i program leczenia

  Dzień 3

  Obręcz barkowa, staw ramienny, kręgosłup szyjny cz. 3

  8:30 – 9:15 Zespoły bólowe MSI w obrębie kręgosłupa szyjnego
  9:15 – 10:30 Badanie MSI: kręgosłupa szyjnego w pozycji stojącej, siedzącej
  10:30 –  11:00 Przerwa
  11:00 – 12:00 Przedstawienie badania i praktyka w pozycji leżenia tyłem oraz klęku podpartego
  12:00 – 14:00 Przedstawienie kompleksowego badania i oceny MSI w obrębie
  kręgosłupa szyjnego z opracowaniem programu terapeutycznego
  14:00 Zakończenie szkolenia

  Cele realizowane podczas tego szkolenia:

  • Szczegółowe omówienie dysfunkcji oraz wpływu powtarzającego się ruchu i postawy
  • Przeprowadzenie badania obręczy barkowej i stawu ramiennego według MSI
  • Opracowanie diagnozy i planu leczenia dla pacjentów z zespołem bólowym obręczy barkowej i stawu ramiennego
  • Opracowanie diagnozy i planu leczenia dla pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa szyjnego i obręczy barkowej 

   04-06.10.2024
  3 dni / 21 godzin wykładowych
  Rzeszów | FIZJO-SPORT Centrum Fizjoterapii
  ul. Podpromie 8/2a
  35-051 Rzeszów

    Gdańsk (brak terminów)
    Katowice (brak terminów)

  j. polski

  2 500 zł – cena regularna (Gdańsk)

  2200 zł – cena promocyjna dla zgłoszeń do 30.10.2024 + w cenę wliczona jest lekcja online “Movement System Impairments – podstawy koncepcji” 

   

  Shirley Sahrmann

  B.Phty. MCSP MAPA

  Zainteresowana rozwojem i oceną systemów klasyfikacji zaburzeń ruchu oraz ćwiczeń stosowanych w tych zespołach. Książki: „Diagnostyka i leczenie zespołów zaburzeń ruchu” oraz „Zespoły zaburzeń systemu ruchu odcinka szyjnego, piersiowego i kończyn” opisują poszczególne zespoły i metody ich leczenia. Dr Sahrmann jest profesorem fizjoterapii w Uniwersyteckiej Szkole Medycznej w St. Louis w Waszyngtonie. Otrzymała tytuł naukowy licencjata fizjoterapii, tytuł magistra i doktora z neurobiologii na tym samym Uniwersytecie. Prowadzi wykłady i warsztaty na Światowych Konferencjach Fizjoterapii w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Danii, Szkocji, Anglii i wielu innych krajach. Od 2014 roku regularnie odwiedza Polskę a dokładnie Rzeszów gdzie mieści się Centrum propagujące jej koncepcję pracy z pacjentem.

   

  dr Michał Hadała

  PhD (Medicine & Sport Science), MSc (Advance PT), BSc (PT)
  Międzynarodowy instruktor Kinetic Control I Movement System Impairments

  Jego główne zainteresowania dotyczą tematów związanych z analizą, oceną, korekcją i prewencją zaburzeń w obrębie narządu ruchu. Przez wiele lat związany ze sportem zawodowym i amatorskim. Jako terapeuta pracuje z fizjoterapeutami zajmując się ich konsultingiem i treningiem. Współpracował i uczył się od wielu utalentowanych fizjoterapeutów i rehabilitantów. Od wielu lat wraz z prof. Sahrmann propaguje jej koncepcję pracy w oparciu o DIAGNOZĘ SYSTEMU RUCHU. Jest autorem wielu publikacji naukowych.

   

  • fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
  • w szczególności lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
  • studentów (3-go roku fizjoterapii).

  Kurs zawiera zarówno część teoretyczną 20%, która jest uzupełniona materiałami online. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrealizować w 80% praktyczny trening dla uczestników.
  Proszę odpowiednio się przygotować do części praktycznej szkolenia (przebranie).

  Szkolenie będzie dostarczało informacje na temat programu leczenia, które składać się będzie z terapeutycznego programu ćwiczeń obejmujących korekcję nieprawidłowego ustawienia i wzorców ruchowych związanych z funkcją i aktywnością fizyczną. Oprócz wykładów z prof. Shirley Sahrmann i dr Michała Hadała, program będzie zawierał przedstawienie badania, część praktyczną w zakresie stawiania diagnozy oraz doboru ćwiczeń korygujących. Uczestnicy będą ćwiczyć ocenę przy pomocy testów, stawiać diagnozę oraz rozwijać program leczenia korygującego wzorce ruchowe jakie zostaną znalezione w poszczególnych zespołach na poziomie obręczy barkowej, stawu ramiennego i kręgosłupa szyjnego.

  Pełen zestaw referencji jest dostępny w wyszukiwarce PUBMED 

  Dostępne książki w języku angielskim:

  Shirley Sahrmann 2000 „Diagnostyka i leczenie zespołów zaburzeń ruchu”

  Shirley Sahrmann 2010 „Zespoły zaburzeń systemu ruchu odcinka szyjnego, piersiowego i kończyn”

  [wpdm_package id='2968']