MSI: ONLINE – podstawy koncepcjiDostępny:


Phone, iPad


Android

WEBINAR
“Movement System Impairments: podstawy koncepcji”

Formacja online idealny moment na profesjonalny rozwój osobisty.

Model kinezjopatologiczny opracowany przez Shirley Sahrmann, wraz z najnowszymi badaniami, pozwala fizjoterapeucie obserwować i oceniać efektywność ruchu.
Dzięki dobremu uzasadnieniu klinicznemu i analizie całego systemu ruchu, fizjoterapeuta może postawić diagnozę, aby zapewnić indywidualny i kompleksowy plan leczenia, w rezultacie osiągając cele pacjenta.

Program:

1. Koncepcja Movement System Imapirments

a. Teoria koncepcji ruchu po linii najmniejszego oporu

b. Względna elastyczność

c. Względna sztywność

d. Nauka ruchu

e. Mikroniestabilność i patologia

2. Model Kinezjopatologiczny i rola fizjoterapeuty

3. Praktyczne przykłady założeń koncepcji

4. Diagnostyka i ocena pacjenta

5. Podstawy Terapii

Czas trwania: ok 90min.

Data i godzina:
Na żądanie

Webinar udostępniony ONLINE na 48 godzin

Cena:
199zł

Wykładowca

dr Michał Hadała (PT, PhD, CMP, KCAT) 

Fizjoterapeuta, europejski doktor fizjoterapii i nauk stosowanych w sporcie (Uniwersytet w Walencji, Hiszpania). Absolwent fizjoterapii na Uniwersytecie Rzeszowskim w Polsce.

Członek dydaktyczny Movement System Impairments, Kinetic Control oraz Instytut McConnell. Wykładowca i klinicysta wielu studiów podyplomowych związanych z oceną, analizą, terapią i treningiem nerwowo-mięśniowym narządu ruchu.

Ma bogate doświadczenie kliniczne i dydaktyczne. Od lat współpracuje
z fizjoterapeutami, takimi jak prof. Shirley Sahrmann, Jenny McConnell czy Marc Comerford. To doświadczenie zawodowe skłoniło go do skoncentrowania swojej pracy na systemie ruchu jako głównym narzędziu fizjoterapeuty.

Od 2005 roku wykłada i naucza, że diagnoza i korekcja zaburzeń ruchowych i dysfunkcji to przyszłość zdrowia.

Autor różnych publikacji naukowych znaczących czasopism. Jako nauczyciel i dydaktyk uczy fizjoterapeutów trzech koncepcji diagnozy ruchu: MSI, KC, McConnell. Na co dzień prowadzi Centrum Fizjoterapii Treningu i Motoryki w Rzeszowie.