MSI: Kręgosłup szyjny, bark

msi-logo

MSI: Kręgosłup szyjny, bark

Obręcz barkowa, staw ramienny, kręgosłup szyjny

 • Podnieś swoje kwalifikacje i umiejętności z zakresu oceny systemu ruchu
 • Pomóż swoim pacjentom kontrolować własne deficyty ruchowe
 • Błyskotliwe połączenie wiedzy i praktyki
 • Znakomite narzędzie, które pozwoli zdiagnozować i za programować terapię

 

Układ ruchu jest fizjologicznym systemem, którego główną funkcją jest generowanie ruchu w organizmie jako całości lub częściowo. Tak jak w przypadku innych układów w organizmie, tutaj również powstają dysfunkcje, które muszą być właściwie zdiagnozowane i leczone: to właśnie fizjoterapeuta jest osobą odpowiedzialną za prawidłową ocenę i rehabilitację tego systemu.

Kurs przedstawia dysfunkcję układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego, która powstaje w odpowiedzi na nieprawidłowe obciążenie tkanek podczas aktywności dnia codziennego i która jest powiązana z cechami osobniczymi. Powtarzane ruchy oraz przybierana postawa podczas aktywności dnia codziennego generują zmiany, w tkankach które są główną przyczyną tychże dysfunkcji. Na kursie zostają opisane zespoły zaburzeń systemu ruchu obręczy barkowej, stawu ramiennego oraz kręgosłupa piersiowego, dokładne badanie wraz z analizą w celu identyfikacji zespołów dysfunkcji i ich leczeniu. Celem jest umożliwienie klinicystom identyfikowanie zaburzeń ruchu, nieprawidłowego ustawienia, długości, sztywności i wydajności mięśni oraz ich relacji z układem nerwowym i zespołami bólowymi.

 

Dzień 1

Obręcz barkowa, staw ramienny, kręgosłup szyjny cz.1

   9:00 – 10:30 Kwadrant górny: Wprowadzenie do systemu zaburzeń ruchu
(Movement System Impairment): koncepcja, adaptacja ruchu i postawy
prowadzenie do systemu zaburzenia ruchu (Movement System
Impairment): koncepcja, komponenty i adaptacja ruchu i postawy
10:30 – 10:50 Przerwa
10:50 – 13:00 Zespoły nieprawidłowego ruchu na poziomie odcinka lędźwiowego
13:00 – 14:00 Obiad
14:00 – 14:45 Przedstawienie badania MSI: testy w pozycji stojącej
14:45 – 15:30 Część praktyczna: nauka testowania w pozycji stojącej
15:30 – 15:45 Przerwa
15:45 – 17:00 Zespoły nieprawidłowego ruchu na poziomie stawu ramiennego

Dzień 2

Obręcz barkowa, staw ramienny, kręgosłup szyjny cz.2

8:30 – 9:15 Przedstawienie badania w leżeniu na plecach
9:15 – 10:00 Część praktyczna: nauka testowania w pozycji leżenia na plecach
10:00 – 10:30 Przedstawienie badania w leżeniu na brzuchu
10:30 – 11:00 Przerwa
11:00 – 13:00 Przedstawienie badania i praktyka w pozycji czworaczej oraz siedzącej
13:00 – 14:00 Obiad
14:00– 15:30 Badanie MSI: demonstracja kompletnego badania (diagnoza i terapia)
15:30 –  15:45 Przerwa
15:45 – 17:00 Badani MSI: kursanci rozwijają diagnostykę i program leczenia

Dzień 3

Obręcz barkowa, staw ramienny, kręgosłup szyjny cz. 3

8:30 – 9:15 Zespoły bólowe MSI w obrębie kręgosłupa szyjnego
9:15 – 10:30 Badanie MSI: kręgosłupa szyjnego w pozycji stojącej, siedzącej
10:30 –  11:00 Przerwa
11:00 – 12:00 Przedstawienie badania i praktyka w pozycji leżenia tyłem oraz klęku podpartego
12:00 – 14:00 Przedstawienie kompleksowego badania i oceny MSI w obrębie
kręgosłupa szyjnego z opracowaniem programu terapeutycznego
14:00 Zakończenie szkolenia

Cele realizowane podczas tego szkolenia:

 • Szczegółowe omówienie dysfunkcji oraz wpływu powtarzającego się ruchu i postawy
 • Przeprowadzenie badania obręczy barkowej i stawu ramiennego według MSI
 • Opracowanie diagnozy i planu leczenia dla pacjentów z zespołem bólowym obręczy barkowej i stawu ramiennego
 • Opracowanie diagnozy i planu leczenia dla pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa szyjnego i obręczy barkowej 

 


 

 

j. polski

 

Shirley Sahrmann

B.Phty. MCSP MAPA

Zainteresowana rozwojem i oceną systemów klasyfikacji zaburzeń ruchu oraz ćwiczeń stosowanych w tych zespołach. Książki: „Diagnostyka i leczenie zespołów zaburzeń ruchu” oraz „Zespoły zaburzeń systemu ruchu odcinka szyjnego, piersiowego i kończyn” opisują poszczególne zespoły i metody ich leczenia. Dr Sahrmann jest profesorem fizjoterapii w Uniwersyteckiej Szkole Medycznej w St. Louis w Waszyngtonie. Otrzymała tytuł naukowy licencjata fizjoterapii, tytuł magistra i doktora z neurobiologii na tym samym Uniwersytecie. Prowadzi wykłady i warsztaty na Światowych Konferencjach Fizjoterapii w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Danii, Szkocji, Anglii i wielu innych krajach. Od 2014 roku regularnie odwiedza Polskę a dokładnie Rzeszów gdzie mieści się Centrum propagujące jej koncepcję pracy z pacjentem.

 

dr Michał Hadała

PhD (Medicine & Sport Science), MSc (Advance PT), BSc (PT)
Międzynarodowy instruktor Kinetic Control I Movement System Impairments

Jego główne zainteresowania dotyczą tematów związanych z analizą, oceną, korekcją i prewencją zaburzeń w obrębie narządu ruchu. Przez wiele lat związany ze sportem zawodowym i amatorskim. Jako terapeuta pracuje z fizjoterapeutami zajmując się ich konsultingiem i treningiem. Współpracował i uczył się od wielu utalentowanych fizjoterapeutów i rehabilitantów. Od wielu lat wraz z prof. Sahrmann propaguje jej koncepcję pracy w oparciu o DIAGNOZĘ SYSTEMU RUCHU. Jest autorem wielu publikacji naukowych.

 

 • fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
 • w szczególności lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
 • studentów (3-go roku fizjoterapii).

Kurs zawiera zarówno część teoretyczną 20%, która jest uzupełniona materiałami online. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrealizować w 80% praktyczny trening dla uczestników.
Proszę odpowiednio się przygotować do części praktycznej szkolenia (przebranie).

Szkolenie będzie dostarczało informacje na temat programu leczenia, które składać się będzie z terapeutycznego programu ćwiczeń obejmujących korekcję nieprawidłowego ustawienia i wzorców ruchowych związanych z funkcją i aktywnością fizyczną. Oprócz wykładów z prof. Shirley Sahrmann i dr Michała Hadała, program będzie zawierał przedstawienie badania, część praktyczną w zakresie stawiania diagnozy oraz doboru ćwiczeń korygujących. Uczestnicy będą ćwiczyć ocenę przy pomocy testów, stawiać diagnozę oraz rozwijać program leczenia korygującego wzorce ruchowe jakie zostaną znalezione w poszczególnych zespołach na poziomie obręczy barkowej, stawu ramiennego i kręgosłupa szyjnego.

Pełen zestaw referencji jest dostępny w wyszukiwarce PUBMED 

Dostępne książki w języku angielskim:

Shirley Sahrmann 2000 „Diagnostyka i leczenie zespołów zaburzeń ruchu”

Shirley Sahrmann 2010 „Zespoły zaburzeń systemu ruchu odcinka szyjnego, piersiowego i kończyn”

Dlaczego warto zrealizować ten moduł szkolenia z fizjoterapii?

Aby poznać narzędzia niezbędne do przeprowadzenia pełnego procesu oceny i leczenia kontroli ruchu.
Aby zdobyć jako fizjoterapeuta umiejętność identyfikowania u pacjentów przyczyn bólu i dysfunkcji w relacji do zaburzeń ruchowych.
Aby spojrzeć na ruch, jako aspekt mający duże znaczenie w życiu pacjentów. Zobaczyć jak uniknąć przeciążeń związanych z ruchem, jak uniknąć bólu i patologii oraz jak wdrożyć skutecznie leczenie.

MOVEMENT SYSTEM IMPAIRMENTS – Analiza i leczenie zaburzeń w obrębie układu ruchu na podstawie koncepcji Shirley Sahrmann

Icon
9.99 MB
305 pobrań
Download